categorías precio corporativa
Libro de texto Gratis

Sæt prisen rigtigt

294
Idioma:  Danish
Dynamisk, værdibaseret prissætning er virksomhedens vej til større profit. Kunder er forskellige, og skal derfor behandles forskelligt. Find den værdi varen har for kunden, og sæt så prisen derefter.
Descarga gratis libros de texto en PDF o léelos online. Incluyen menos del 15% de publicidad.
Suscripciones corporativas gratuitas durante los primeros 30 días, después $5.99/mes
Descripción
Contenido

At få fastsat den rigtige pris på varen er af stor betydning for virksomhedens succes. Selv om det er meget værd for virksomheden at den er i stand til at producere en attraktiv vare, at den kan holde produktionsomkostningerne nede, og at den evner at markedsføre varen dygtigt og effektivt, er succesen først komplet i det øjeblik hvor prissætningen af varen tages alvorligt.

Kunder er forskellige, og deres oplevede værdi af varen er derfor forskellig. Først når virksomheden beslutter sig for at segmentere (gruppere) kunderne og at finde frem til den værdi som varen har for hvert af de enkelte segmenter, kan den optimale pris til hvert segment findes.

Denne bog introducerer DIM-modellen, der oplister alle de nødvendige procedurer der er nødvendige for at være i stand til at sætte prisen rigtigt, og dermed være i stand til at høste hele varens værdi.

 1. Derfor en bog om værdien af optimeret prissætning
  1. 15 centrale spørgsmål om pricing, som du kan teste din virksomhed på
 2. DIM-modellen – analyseværktøjet til prisoptimering
  1. Hvad er DIM-modellen?
  2. Værdien af DIM
  3. Primære dynamikker og krav til DIM-modellen
  4. Derfor bør danske industrivirksomheder anvende DIM-baseret prissætning
 3. Mindsets
  1. Virksomheden skal vælge sig et Mindset
  2. Der skal være sammenhæng mellem kundens værdiopfattelse og varens pris
  3. Reaktiv versus proaktiv prissætning
  4. Målsætninger ved prissætning
  5. Case: Eksempel på ændring af Mindset
 4. Decision Making
  1. Beslutninger og organisatorisk adfærd i forbindelse med prissætning
  2. Prissætning og infrastruktur
  3. Prissætningsstruktur – central eller decentral
  4. Beslutningsprocessen – Om rationalitet og intuitionens rolle
  5. Spilteori i et prissætningsperspektiv
 5. Omkostninger i et dynamisk perspektiv
  1. Omkostningers udfordring og problemstilling
  2. Forskellige omkostningsdefinitioner og deres opdeling
  3. Bil-case: ”My uncle´s car”
  4. Ledelsesopgaven – strategisk, taktisk og operativt
  5. Formålet med omkostningsfunktioner
  6. De forskellige omkostningstyper – som funktion af forskellige beslutningssituationer
  7. Kalkulationer – virksomhedens redskab til opgørelse af omkostninger
  8. Case: DK-karosseridele A/S – Udsat for de 3 forskellige kalkulationsmodeller
 6. Information om markedet
  1. Derfor er markedsinformationer vigtige
  2. Markedet og Porters Five Forces
  3. Big Data – adgang til store mængder information
  4. Produktet – nu set fra et værdibaseret synspunkt
  5. Prisen som strategisk værktøj i relation til kunderne
  6. Differentiering – Det er vigtigt at fremhæve varens forskellighed fra konkurrenternes
  7. Stordriftsfordele – Om størrelsens betydning for konkurrenceevnen
  8. Priselasticitet eller prisvolatilitet
  9. Analyse af forbrugeradfærd
  10. Markedsformer – Markedet er ikke ens, set fra købers og sælgers side
  11. PSD-modellen – fokuserer på potentialet for en dynamisk prispolitik
 7. Prissætnings-modeller & -metoder
  1. Formålet med dette kapitel
  2. Prisdiskriminering – Kunder er forskellige og skal derfor behandles forskelligt
  3. Værdibaseret prissætning – tankesættet bag
  4. Værdibaseret salg – når prisen skal afspejle varens værdi
  5. Dynamisk prissætning
  6. Omkostningsbaseret prissætning – Den simple, men langt fra optimale, løsning
  7. Prissætning på internettet – En ny måde at handle på
  8. Business Model Canvas (BM Canvas) – En udbredt og anerkendt forretningsmodel
  9. Supplerende prisstrategier
  10. Prisfastsættelsen gennem produktets livscyklus
 8. Implementering og kontrol
  1. Vigtigheden af implementering og kontrol
  2. Principal – Agent teorien
  3. Balanced Scorecard (BSC)
  4. Den rette motivation af salgsstyrken afgør succes – Aflønning og belønning til sælgerne
  5. Priskommunikation
  6. Sales Force Management – informér og giv incitament
  7. Rabatstyring – rabatter må ikke løbe løbsk
  8. Priskontrol
Sobre el Autor

Troels Troelsen