Greta Rask
  • Country: Sweden
  • Number of Books: 2
  • Contact the Author:

Greta Rask har 25 års erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete från i huvudsak internationella organisationer inom privat såväl som offentlig sektor. Hennes klienterfarenhet omfattar bland annat IKEA, Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete), SKF, Getinge Group, AFROSAI-E, Global Adjustments i Indien och svenska kommuner och landsting. Hon har en filosofie kandidat i Beteendevetenskap och Human Resource Development från Stockholms Universitet och har fortsatt sina studier främst inom Gestaltteori och metodik vid Gestaltakademin i Skandinavien, The Gestalt Centre of London och The Gestalt Institute of Cleveland. Hon har bott och arbetat i Asien, Afrika och södra Europa. Hon är för närvarande baserad i Sverige och verksam över hela världen.

Browse all by Greta Rask
Become a Bookboon author
Do you have a great idea that you would like to see turned into a business book or student textbook? Has your experience taught you a thing or two about personal development that you'd like to share with the world? Or do you specialise in an academic subject that could do with some better explaining? Quality, clarity and succinctness are what characterise Bookboon's eBooks. Talk to our editorial team now, and get published!
Enquiry