Markus Amanto
  • Country: Sweden
  • Number of Books: 1
  • Contact the Author:

Markus Amanto har arbetat med att utveckla ledare, team och organisationer i Asien, Europa och Nordamerika i över tjugo års tid.

Han är en uppskattad författare, talare och utbildare. Han böcker inkluderar “Ledarskapsskolan - Vem är det som kör egentligen?” och  ”Grunderna i gruppdynamik”.

Han har haft flera olika positioner som chef. När han arbetade som säljare byggde han ett säljteam med 400 personer i de nordiska länderna.

Han startade sin egen konsultverksamet 1998 och har arbetat som certifierad handledare för UGL-kurser i flera års tid. Han är även certifierad i användningen av SDI® (Strength Deployment Inventory), Standard och Premier Edition. Han är även utbildad inom emotionell debriefing, psykosyntes och har även deltagit i Anthony Robbins Mastery University.

Till kunderna hör bland annat Stockholms Universitet, Kongsberg Automotive, KPMG, ALMI, Pitney Bowes, Tetra Pak, AstraZeneca och Näringslivets Internationella Råd.

Markus är specialiserad på att hjälpa nya chefer med övergången från specialist till chef och med att bli bättre på att leda männskor.

Han talar flytande svenska, engelska, finska och spanska. Han kan också kommunicera väl på danska och norska.

Markus skänker regelbundet av sin tid ideellt till organisationer såsom Transfer, en organisation som arrangerar seminarier och föreläsningar för skolor.  

Browse all by Markus Amanto
Become a Bookboon author
Do you have a great idea that you would like to see turned into a business book or student textbook? Has your experience taught you a thing or two about personal development that you'd like to share with the world? Or do you specialise in an academic subject that could do with some better explaining? Quality, clarity and succinctness are what characterise Bookboon's eBooks. Talk to our editorial team now, and get published!
Enquiry