Sven Larsson
  • Number of Books: 3

Sven Larsson är professor emeritus i Teoretisk kemi vid Chalmers Tekniska Högskola. Han har under många år undervisat i Fysikalisk kemi, Kemisk fysik och Kvantkemi för fysiker och kemister. Han är också en välkänd och väl citerad forskare. Till hans forskningsområde hör elektronöverföring i biologiska system, inklusive fotosyntesen samt ledningsförmåga och magnetism inom Fasta tillståndets fysik. Ungefär 200 vetenskapliga uppsatser har publicerats i internationella tidskrifter. Tidigare har han författat två böcker: Fysikalisk kemi och (på engelska) Chemical Physics, Electrons and Excitations.

Browse all by Sven Larsson
Become a Bookboon author
Do you have a great idea that you would like to see turned into a business book or student textbook? Has your experience taught you a thing or two about personal development that you'd like to share with the world? Or do you specialise in an academic subject that could do with some better explaining? Quality, clarity and succinctness are what characterise Bookboon's eBooks. Talk to our editorial team now, and get published!
Enquiry