Skip navigation

Bookboon.com Download free eBooks and textbooks

Choose a category

Elektronöverföring och Magnetism på Atomär Nivå

Del-II

Elektronöverföring och Magnetism på Atomär Nivå
Not enough reviews yet
ISBN: 978-87-403-0748-1
1 edition
Pages : 207
 • Price: 129.00 kr
 • Price: €13.99
 • Price: £13.99
 • Price: ₹250
 • Price: $13.99
 • Price: 129.00 kr
 • Price: 129.00 kr

Download for FREE in 4 easy steps...

We are terribly sorry, but in order to download our books or watch our videos, you will need a browser that allows JavaScript.
After entering your email address, a confirmation email will be sent to your inbox. Please approve this email to receive our weekly eBook update. We will not share your personal information with any third party.
eLib
Unlock your organization's learning potential
See Demo

Corporate eLibrary

Discover our employee learning solutions

This is a Premium eBook

Bookboon Premium - Gain access to over 800 eBooks - without ads

You can get free access for a month to this - and 800 other books with the Premium Subscription. You can also buy the book below

 • Start a 30-day free trial. After trial: 39.99 kr p/m
 • Start a 30-day free trial. After trial: €5.99 p/m
 • Start a 30-day free trial. After trial: £4.99 p/m
 • Start a 30-day free trial. After trial: ₹299 p/m
 • Start a 30-day free trial. After trial: $3.99 p/m
 • Start a 30-day free trial. After trial: 39.99 kr p/m
 • Start a 30-day free trial. After trial: 39.99 kr p/m
eLib
Unlock your organization's learning potential
Click here!

Corporate eLibrary

Discover our employee learning solutions

About the book

 1. Description
 2. Content

Description

Tanken med denna bok är att på svenska ge en presentation av Marcus’ elektronöverföringsteori, en teori som för övrigt belönades med 1992 års Nobelpriset i kemi. Ämnet berör direkt delokaliseringsproblemet, Blochs bandmodell, den s.k. Mott-Hubbardteorin och elektronernas mobilitet i ”halvmetalliska” system. Dessa tillämpningar faller oftast mellan fysik och kemi och benämns ibland olika. T.ex kallas Mott-Hubbards U i fysiken för disproportioneringsenergi inom kemin. Dessvärre är approximationer av Hubbard-U oftast mycket grova och därför missvisande. Det är viktigt att, som i Marcusmodellen, skilja på optiska och adiabatiska U, och den senare kan naturligtvis vara negativ. Radikaler och biradikaler spelar en särskild roll i denna framställning. Solceller, både fysikens och kemins, gås igenom i sista kapitlet och jämförs med biologisk elektronöverföring.

Min förhoppning är att boken ska bli till nytta för både fysiker och kemister.

Chalmers, mars 2014,

Sven Larsson

Content

 1. Tidsberoende teorier för ET
  1. Vågekvationen
  2. Statistisk termodynamik
  3. Reaktionshastighet
  4. Reaktionshastighetsteori
 2. Marcusmodellen för elektronöverföring
  1. Symmetriskt elektronutbyte
  2. Reaktionshastighet för ET
  3. Den elektroniska kopplingen
  4. Låg temperatur
  5. Spinn-bosonmodellen
 3. Fotoinducerad elektronöverföring
  1. Molekylär fotofysik
  2. Fotokemi
  3. Intramolekylär, fotoinducerad ET
  4. Fotoinducerad ET (laddningsseparation)
  5. Excitationsenergiöverföring
 4. Biologisk elektrontransport
  1. Levande system
  2. Elektrontransportkedjan
  3. Fotosyntesen
  4. ET i DNA-spiralen
  5. Elektriska signaler i nervbanorna
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with EU regulation.