Greta Rask
  • Land: Sweden
  • Bücheranzahl: 2
  • Kontaktieren Sie den Autor:

Greta Rask har 25 års erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete från i huvudsak internationella organisationer inom privat såväl som offentlig sektor. Hennes klienterfarenhet omfattar bland annat IKEA, Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete), SKF, Getinge Group, AFROSAI-E, Global Adjustments i Indien och svenska kommuner och landsting. Hon har en filosofie kandidat i Beteendevetenskap och Human Resource Development från Stockholms Universitet och har fortsatt sina studier främst inom Gestaltteori och metodik vid Gestaltakademin i Skandinavien, The Gestalt Centre of London och The Gestalt Institute of Cleveland. Hon har bott och arbetat i Asien, Afrika och södra Europa. Hon är för närvarande baserad i Sverige och verksam över hela världen.

Hier sind weitere Empfehlungen von Greta Rask
Werden Sie ein Bookboon Autor
Anfrage