Skip navigation

Bookboon.com The best way to educate yourself

Tag Archives: Soulful Transformation work

Är du högkänslig?

Förkortningen HSP står för Highly Sensitive Person (på svenska högkänslig) och är ett begrepp som blir allt mer aktuellt idag, där vi förväntas vara utåtriktade och ständigt tillgängliga. Begreppet myntades under 90-talet av forskaren och psykoterapeuten Elaine N. Aron som har forskat kring ämnet.  (mer…)