Skip navigation

Bookboon.com The best way to educate yourself

Tag Archives: Presentationsteknik

Monolog eller samtal? (2/3)

När du ska göra en presentation vill du både informera och engagera. Hur mycket kontroll vill du ha? Är du en person som planerar allt i minsta detalj, eller kan du släppa taget lite grann? Att du skulle kunna ha total kontroll över presentationen och publiken kan du ju drömma om, men det är långt ifrån realistiskt. Dock kan du med rätt balans av förberedelser och flexibilitet vinna publikens tillit och intresse.  (mer…)

Ett övertygande argument (1/3)

En viktig aspekt av presentationsteknik är att presentera övertygande argument som styrker din poäng. Att argumentera kräver ofta ännu mer förberedelser än en vanlig, informerande presentation. Dessutom kanske din publik inte riktigt håller med om dina synpunkter eller rent av motsätter sig din tes. Därför ska vi nu titta på ett antal konkreta idéer från Presentationsteknik som hjälper dig att argumentera både övertygande och medryckande.  (mer…)