Een goede omgang met de werknemer is alles. Voelt de werknemer zich gewaardeerd, kan hij tot zijn beste potentie komen….