Diversiteit binnen organisaties kent vele persectieven. Toch ligt de focus nog steeds op slechts klein facet van de hele mens….