Skip navigation

Bookboon.com The best way to educate yourself

Tag Archives: diversiteit binnen organisaties

Naar een nieuwe integrale visie op diversiteit binnen organisaties

Diversiteit binnen organisaties kent vele persectieven.  Toch ligt de focus nog steeds op slechts klein facet van de hele mens. Diversiteit binnen organisaties kent vele persectieven. Toch ligt de focus nog steeds op slechts klein facet van de hele mens.

Binnen organisaties is diversiteit een belangrijk thema. In deze multiculturele samenleving is diversiteit nu eenmaal een feit en daar mee omgaan binnen organisaties krijgt steeds meer bewuste aandacht. Tot op heden gaat dit echter vooral over doelgroepen en segmentatie, een streven naar gelijkheid en onze individualistische kijk op de mens.  (more…)