Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Riksrevisjonen kan bli den riktige starten på din fremtidige karriere

Posted in Articles Norwegian

Riksrevisjonen kan bli den riktige starten på din fremtidige karriere!
Riksrevisjonen kan bli den riktige starten på din fremtidige karriere!

Er du nyutdannet eller har du god arbeidserfaring? Hvis du er faglig dyktig og kan jobbe selvstendig i tillegg, bør du bli bedre kjent med Riksrevisjonen. Det kan bli den riktige starten på din fremtidige karriere i Riksrevisjonen!

 

Hvem er Riksrevisjonen

Riksrevisjonen ble opprettet i 1816, og er i dag landets ledende revisjons- og kontrollorgan som har som sin overordnede oppgave å føre kontroll med at statens midler brukes og forvaltes på en økonomisk forsvarlig måte og i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger. I slutten av 2012 hadde Riksrevisjonen over 500 ansatte, hvor 60 % av de var kvinner. Hovedkontoret ligger i Oslo, men selskapet har kontorer 15 andre steder rundt i landet.

Riksrevisjonen jobber hver dag for å bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt. Dette gjør de gjennom revisjon, kontroll og veiledning.

 

Flott mulighet for nyutdannete studenter

Riksrevisjonen ansetter både nyutdannete og erfarne kandidater. Det er viktig at du er faglig dyktig, har integritet og høye etiske standarder og er en lagspiller. Det settes også krav til at du kan jobbe selvstendig, og har gode kommunikasjons- og presentasjonsevner (både muntlig og skriftlig). Medarbeidere i Riksrevisjonen har mange ulike utdanningsbakgrunner, de er blant annet økonomer, revisorer, jurister og samfunnsvitere.

For noen stillinger stilles det krav om en annen fagkompetanse/utdanning enn hva som er vanlig, avhengig av hvilken statlig virksomhet som revideres, og om seksjonen har spesielle oppgaver. For noen stillinger kan det være aktuelt å stille krav om spesiell språkkompetanse eller sikkerhetsklarering fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Dette vil i så fall fremgå av utlysningsteksten. Med andre ord, de leter etter eksepsjonelle mennesker fra hele landet!

Riksrevisjonen tar sin investering i deg på alvor – deres framtid avhenger av det!

 

Hva kan de tilby?

Å jobbe i Riksrevisjonen byr på store utfordringer og stort ansvar. Hver dag blir forskjellig, det blir alltid noen interessante og spennende oppgaver til deg! Arbeidsoppgavene i Riksrevisjonen er varierte og fleksible og løses både selvstendig og innenfor prosjekter, team og grupper.

Riksrevisjonen tilbyr alle nyutdannede karriereplaner som gir mulighet for rådgiverstilling etter to år. De ønsker oss medarbeidere som engasjerer seg i sin egen utvikling ved å gi uttrykk for fremtidige mål for egne arbeidsoppgaver og ansvar. Riksrevisjonen gir medarbeiderne hjelpemidler for å kartlegge egne ønsker gjennom nettverktøy og samtale med karrierecoach. Deres filosofi er å forfremme basert utelukkende på innsats og potensial.

Hva tror du? Vil du gjøre en forskjell i fremtidig bruk av statens midler? Hvis dette høres interessant ut, besøk Riksrevisjonens Ledige stillinger-side. Lykke til!