Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Multiconsult drives av å sprenge grenser der andre fristes å gå rundt

Posted in Articles Norwegian

Multiconsult drives av å sprenge grenser der andre fristes å gå rundt
Multiconsult drives av å sprenge grenser der andre fristes å gå rundt

Multiconsult skal være best på ledelse og styring av multifaglige oppdrag. Det handler om å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt. Er det noe for deg?

 
Om Multiconsult

Multiconsult er et av Norges og Nordens ledende miljøer innenfor rådgivning og prosjektering. Deres samlede kompetanse spenner over et bredt spekter av fagfelt. Dette gjør Multiconsult i stand til å ta totalansvar for komplekse prosjekter innenfor olje og gass, bygg og eiendom, industri, samferdsel, energi og miljø.

 

Stor satsing mot studenter

For å beholde og utvikle sin posisjon som et av Norges ledende fagmiljøer innen rådgivning og prosjektering, er Multiconsult helt avhengig av å tiltrekke seg unge og motiverte mennesker. MUST (Multiconsult for studenter) er Multiconsults samlebetegnelse for satsingen mot studenter ved universiteter og høyskoler, og for arbeidstakere med opp til 3 års erfaring.

Kunne du tenkte deg å skrive oppgave for dem? Eller kanskje du lurer på en praksisplass? Hvert år tilrettelegger Multiconsult en rekke spennende oppgaver innenfor sine fagområder.

 

Nyutdannede er en verdifull ressurs

I Multiconsult ser de nyutdannete som en verdifull ressurs. Derfor tar de godt vare på deg som kommer rett fra skolebenken, bl.a. gjennom introduksjonsprogrammet «Ny i Multiconsult”.

Du tilegner deg raskt ny kompetanse fordi mesteparten av læringen foregår gjennom arbeid i oppdrag, der du jobber sammen med eksperter innenfor ditt fagfelt. Multiconsult har også flere professorater på universiteter og høyskoler, og dette bidrar til å skape et dynamisk og oppdatert fagmiljø.

 

Utvikle karrieren din videre

I Multiconsult er det bare deg selv som kan sette grenser for hvordan karrieren din skal utvikle seg. Sterk påstand, men deres mål er at hver enkelt medarbeider skal få ut det beste i seg selv, både faglig og menneskelig. Målrettet kompetanseutvikling er viktig både for deg som medarbeider og for Multiconsult som helhet, og de tilbyr en rekke kurs og videreutdanningsveier, permisjoner og støtte til doktorgrader.

 

Visjon og verdier

Muliggjøringskulturen til Multiconsult handler om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetting. Det handler om å se muligheter der andre ser hindre. Det handler om å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt. Er det noe for deg?

 

Arbeidsmilj

Multiconsult er en stor organisasjon med 1400 medarbeidere fordelt på 25 kontorer i Norge og internasjonalt. Tilsammen representerer de et mangfold av kompetanse og bakgrunn, samtidig som de alle deler ett felles verdigrunnlag. Dette verdigrunnlaget er basert på et humanistisk menneskesyn, der ukrenkelighet og respekt for egenverdi står helt sentralt. I Multiconsult har man også vilje og evne til å utvikle et positivt fellesskap og utnytte hverandres kompetanse. Dette er viktig for å skape et lærende og motiverende miljø for alle – enten du er nyansatt eller seniorer i organisasjonen.

Dette høres ut som en sjanse man ikke burde gå glipp av, eller? Dersom du synes at Multiconsult passer deg bra, sjekk ut deres Karriere-side og kom et steg nærmere til din drømmejobb. Lykke til!

 

Multiconsult