Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Jobb i en aktuell etat

Posted in Articles Norwegian

Jobb i en aktuell etat

Vil du jobbe i en alltid aktuell etat, der du får ta del i sterke, utviklende fagmiljø og arbeide med samfunnsrelevante oppgaver? Velkommen til Skatteetaten!

 

Om Skatteetaten

I Skatteetaten jobber over 6500 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og ledes av en skattedirektør. Basert på det lovverket Stortinget har vedtatt, gir Finansdepartementet retningslinjer for Skatteetatens virksomhet.

Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte.

Vi jobber ut fra visjonen om et samfunn der alle vil gjøre opp for seg. Målet er at det skal være enkelt å gjøre det riktig.

 

Hvem de søker

I Skatteetaten møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn. De ansetter blant andre jurister, revisorer, økonomer, informatikere, sivilingeniører, statsvitere og informasjons- og kommunikasjonsutdannede.

Avhengig av stilling, vil ulike egenskaper og kvalifikasjoner bli vektlagt, men generelt ser de etter kandidater som trives på en arbeidsplass i stadig endring, tar ansvar, identifiserer seg med deres verdier (profesjonell, imøtekommende og nytenkende) og har høyere utdannelse (bachelor, master, Ph.D).

Du må også kunne fortelle dem hvorfor du vil jobbe i Skatteetaten og hvorfor den aktuelle stillingen passer deg.

 

Hva de tilbyr

I Skatteetaten legger de til rette for ansattes kompetanseutvikling. I tillegg tilbyr de en rekke ansattgoder, som for eksempel fleksitid og trening i arbeidstiden

Utvikling av kompetansemiljø er ett av fem strategiske satsningsområder i Skatteetaten. Riktig kompetanse på rett sted er en kritisk suksessfaktor for at de skal nå sine mål og fylle sitt samfunnsansvar. Læring og faglig utvikling foregår i det daglige arbeidet med utviklende og utfordrende arbeidsoppgaver. Samtidig kan det være behov for faglig påfyll og inspirasjon fra eksterne miljøer.

Hvert år får en rekke av deres ansatte anledning til å begynne på et deltids masterstudium i skatte- og avgiftsrett. Skatteetaten dekker alle omkostninger. Skatteetaten tilbyr fleksibel arbeidstid med gunstige muligheter for avspasering. Det er også mulig å få overtidsbetaling. Ansatte får bruke inntil to arbeidstimer i uka til trening.

 

Søknadprosess og tips

Til noen stillinger har vi svært mange søkere med riktig utdannelse og erfaring. For at vi skal klare å velge ut riktige kandidater til intervju, er det viktig at du forteller oss noe om deg selv. Du bør også forklare hvorfor du har lyst å jobbe hos oss og hvilken motivasjon du har for stillingen.

Hvis du synes at Skatteetaten er det perfekte stedet å jobbe, bør du gå til deres Karriere-side og se etter en passende stilling til deg, for de rekrutterer fortløpende. Lykke til!

Skatteetaten

 

Skatteetaten