Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Hos Semco Maritime får du mulighet for en internasjonal karriere offshore eller onshore!

Posted in Articles Norwegian

Hos Semco Maritime får du mulighet for en internasjonal karriere offshore eller onshore!

Semco Maritime sysselsetter mer enn 1.900 høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere som setter nye standarder for løsninger til den globale energisektor, både offshore og onshore.

Semco Maritime har hovedkontor i Esbjerg, og er aktiv i Danmark, Norge, England og USA samt Dubai, Abu Dhabi, Vietnam, Guatemala og El Salvador. Semco Maritime kan tilby sine medarbeidere internasjonale jobbmuligheter med masse utfordringer – både offshore og onshore. Praksisplass kunne også være starten på en internasjonal karriere i Semco Maritime hvis du er i gang med å utdanne deg innen elektronikk, teknisk design, finans eller HR.

 

Hvem er Semco Maritime?

Semco Maritime har vokst fra en liten virksomhet der de leverte enkle tekniske installasjoner til high-tech, til en internasjonal organisasjon som omfatter alle disipliner innenfor energisektoren.

I dag er Semco Maritime en entreprenør- og ingeniørvirksomhet som leverer en lang rekke produkter og teknologiske løsninger til den globale marine- og energisektoren. Virksomheten fungerer som hoved- eller underentreprenør innenfor markedsektorene olje og gass, vindenergi, riggprosjekter og energiprosjekter.

Semco Maritime bygger rigg og offshore plattformer, arbeider med offshore innkvartering samt installerer og vedlikeholder prosessmoduler, stålkonstruksjoner og rørsystemer for olje og gass så vel som vindkraftindustrien.

Takket være ekspertise innenfor integrering av utstyr og prosesser skiller Semco Maritime seg fra andre entreprenører på området. Semco Maritime har således kompetanser innenfor en lang rekke fagområder – fra stålkonstruksjoner og rør over instrumentering og elektriske system, til kommunikasjon og automatisering.

Semco Maritime har designet og utviklet et stort spekter konsepter og produkter til brannbekjempelsessystemer, hydrauliske systemer og komponentsalg. Semco Maritimes produksjonsfasiliteter produserer moduler, spoler, ventiler og meder til strenge offshore-forhold.

 

Hvorfor velge Semco Maritime som din fremtidige arbeidsgiver?

Hos Semco Maritime arbeider medarbeiderne som et team. Engasjement, pålitelighet, inspirasjon og reaksjonsevne er hjørnestein i virksomhetskulturen. Og de verdier er med til å gjøre Semco Maritime til en attraktiv arbeidsplass.

Semco Maritime gjør en stor innsats for å sikre at nye medarbeidere får en omfattende introduksjon til arbeidsprosessene og blir fullt integrert i teamet samt for å fastholde medarbeiderne i virksomheten. Sikkerhet og teamarbeid er sentrale for virksomhetskulturen og sikrer et åpnet og behagelig arbeidsmiljø.

Se mer om praksisplasser og jobbmuligheter på Working at Semco Maritine.