Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

BP har et mangfolg av muligheter for både nyutdannede og de med erfaring

Posted in Articles Norwegian

I BP Norge får du mange muligheter til en spennende karriere, både i Norge og i utlandet!

Er du interessert i en karriere i et internasjonalt lærings- og kompetansemiljø med base i Norge? BP har et mangfold av muligheter for både deg som er nyutdannet og for deg med mer erfaring. I BP Norge får du mange muligheter til en spennende karriere, både i Norge og i utlandet!

 

Om BP Norge

BP har operert i Norge siden 1920, og i dag er hovedvirksomheten deres leting etter og produksjon av olje og gass på norsk kontinentalsokkel. De har over 800 ansatte og driver fem produserende felt med til sammen 13 plattformer og ett produksjonsskip (FPSO). BP Norge har gjennom årene boret mange letebrønner på norsk kontinentalsokkel.

Arbeidsted på land er Godesetdalen 8, Forus i Stavanger. Det offisielle arbeidsspråket er norsk samtidig som det forventes at man behersker engelsk. BP er behjelpelig med flytting til Stavanger i forbindelse med ansettelse.

 

Jobbmuligheter og krav

BP Norge AS er et integrert selskap med mange forskjellige jobbmuligheter. For teknikerstillinger offshore kreves fagbrev innen den aktuelle disiplinen, mens i den landbaserte organisasjonen er det ønskelig med Bachelor- eller Mastergrad innen den enkelte fagdisiplin. Unntak fra dette gjelder først og fremst innenfor tekniske eller administrative støttefunksjoner.

BP Norge AS søker dyktige personer som liker utfordringer og kan tilføre selskapet verdi ved å være med på å styre og forme fremtiden deres. Passer denne beskrivelsen deg?

Selskapets kultur oppmuntrer til åpen kommunikasjon, kreativ tenking og aktiv deltakelse i et miljø preget av gruppearbeid. De verdsetter mangfold, og velger og utvikler ansatte på grunnlag av dyktighet, prestasjoner og evne til samarbeid. Et stort utvalg opplæringsprogrammer gir deres ansatte anledning til kontinuerlig læring og utvikling. Dette danner grunnlag for effektiv utvikling i arbeidet og gode prestasjoner

 

Retningslinjer for kandidater

Er du interessert i en karriere i et internasjonalt lærings- og kompetansemiljø med base i Norge? BP Norge søker etter de beste kandidatene. De hjelper motiverte, høyt kvalifiserte personer med å utvikle seg til å nå sine karrieremål!

Hvis du deler deres verdier og mål, ønsker de deg velkommen som søker til BP Norge. BP Norge ønsker å ha en mangfoldig arbeidsstyrke som er en kilde til nyskaping, og som danner grunnlag for et inkluderende arbeidsmiljø og styrker forholdet til deres kunder og samfunnet.

BPs totale belønningspakke skal være konkurransedyktig i forhold til deres marked. De tilbyr konkurransedyktig lønn og goder, differensiert på grunnlag av prestasjoner og med godtgjørelser koplet opp mot bedriftens og den enkeltes prestasjoner.

 

Dette høres ut som en mulighet man bør gripe, ikke sant? Hvis du synes BP Norge er det passende selskapet for deg, ta en titt på deres Karrierer-side og ta et steg videre i fremtiden din. Lykke til!