Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Bli en del av neste generasjonen Statnett

Posted in Articles Norwegian

Bli bedre kjent med Statnett, kanskje din neste arbeidsgiver!

Ville du ta ansvaret for sentralnettet og motorveien i kraftsystemet i Norge og jobbe for Norges ledende leverandør av kraftforsyningen? Da er jobben hos Statnett noe for deg! Les mer om dette firmaet i denne artikkelen her.

 

Om Statnett

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Dette innebærer å drifte om lag 10 000 km med høyspentlinjer og 140 stasjoner over hele landet. Driften overvåkes av en landsentral og tre regionsentraler. Statnett har også ansvaret for forbindelser til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland.

Statnett er et statsforetak opprettet i henhold til Statsforetaksloven og eid av staten ved Olje- og energidepartementet.

 

Hvorfor velge Statnett

I Statnett jobber man med å sikre strømforsyningen hver dag, hvert sekund. De bygger verdens lengste strømkabel og neste generasjon sentralnett. Det krever at de har de beste folkene, for fremtiden er elektrisk!

Du kan være med og bidra til verdiskaping i samfunnet og en bærekraftig og klimavennlig fremtid. Statnett har jobbmuligheter over hele landet, og de har et av Norges sterkeste fagmiljøer på elkraft. I tillegg har Statnett etablert gode karrieresystemer og lederverktøy, og et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for sine medarbeidere.

 

Viktig jobb

Sentralnettet er en av Norges viktigste infrastrukturer. Nå bygger de neste generasjon, et robust og miljøtilpasset sentralnett, samtidig som de opprettholder strømforsyningen og sikker drift. Med dette ansvaret gjennomfører Statnett de mest spennende og faglig utfordrende utbyggingsprosjektene i Norge i årene fremover.

 

Fokus på samarbeid

De som jobber i Statnett får hver dag nye utfordringer og arbeidsformen deres preges av samhandling på tvers av fagdisipliner og geografisk plassering. Statnett jobber i team og er opptatt av å nå sine felles mål. På deres nye hovedkontor i Nydalen i Oslo er det lagt godt til rette for en inspirerende, effektiv og god arbeidshverdag. Tilpassede arbeidsarealer og moderne tekniske løsninger gjør det mulig å samarbeide godt med kollegaer, både i Oslo og på våre avdelingskontorer, stasjoner og prosjektkontorer.

 

Ansattgoder

I tillegg til spennende arbeidsoppgaver, godt arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter, finnes det flere fordeler ved å jobbe i Statnett. Ansatte i Statnett får blant annet fleksible ordninger og gode sosiale tilbud, tilgang til barnehage i Oslo, firmahytter og gode ferieordninger m.m. Videre kan ansatte dra nytte av gode pensjons- og forsikringsordninger, bedriftshelsetjeneste og livsfaseordninger.

 

Det høres ut som en mulighet en burde gripe, ikke sant? Om du synes at Statnett er det riktige selskapet for deg, ta en titt på deres Karriere-side og ta et steg videre i fremtiden. Lykke til!