Close

Follow Us

Din personlige og professionelle udvikling: Planer, tips og lister

Drevet af Bookboon, din personlige og professionelle udvikling: Planer, tips og lister

International Business: Sådan påvirker kultur kommunikation

Posted in Articles Danish

Menneskelig interaktion handler om kommunikation. Hvis der ikke er nogen kommunikation, er der heller ikke nogen international business. Folk taler og agerer ud af deres kulturelle baggrund og former den globale dynamiske kontekst. 

 
Kommunikation kan betragtes som en dynamisk proces til at skabe mening: Personerne A og B etablerer et bestemt særligt meningsfelt gennem deres brug af verbale og nonverbale symboler. Dermed er kommunikation meget mere end blot en simpel udveksling af information. Der er snarere tale om opbygning af en relation mellem to eller flere personer, baseret på symboler. Hver kommunikationsbegivenhed er unik, og ethvert forhold mellem mennesker dannes som noget særegent.

Uanset hvor du bor, eller hvor i verden din karriere har bragt dig, så er viden om international business en vital nøgle til succes. For flere oplysninger om, hvad international business er, kan du starte med at læse denne blog artikel: International Business – The Basics.

 

I international business spiller sprog en central rolle, når du kommunikerer

Et af de grundlæggende elementer i kommunikation er naturligvis sprog. Mange mennesker tænker på sprog som det officielle sprog, der tales i et bestemt land eller af en etnisk gruppe af mennesker. Men denne forståelse af sprog tager ikke højde for de kulturelle nuancer, der ligger bag et sprog.

Der tales mere end 6.900 sprog i verden. Selv om mange af dem kan grupperes i sprogfamilier (fx vestgermanske sprog: engelsk, hollandsk og tysk), der har samme rødder, historie eller kultur, så har hvert sprog idiosynkrasier, der er baseret på den kulturelle baggrund. Derfor kan sprogbrug variere meget fra land til land – selv inden for samme originalsprog (fx engelsk i USA vs. i Storbritannien vs. i Australien osv.).

Et nyttigt begreb i den sammenhæng er sproglig relativitet, som handler om, at mennesker, der taler forskellige sprog, ser verden forskelligt afhængigt af det sprog, de bruger til at beskrive verden. Det betyder, at vores sprog former vores virkelighed. Og vores virkelighed afspejles til gengæld af vores sprog. Tænk fx på idiomer: Hvis du siger: “Goddag mand økseskaft!”, kan det nemt skabe forvirring blandt ikke-indfødte (danske) sprogbrugere.

Idiomatiske udtryk  som fx metaforer er resultatet af den kulturelle indflydelse på et sprog. En talemåde kan defineres som et udtryk, der gennem brug har fået en betydning, der ikke kan udledes af de enkelte ord. Bortset fra sin kulturelle kontekst, kan det være, at talemåden ikke giver nogen mening. Det er klart, at en direkte oversættelse til et andet sprog ikke vil fungere i disse tilfælde.

Derfor inddrager en holistisk tilgang til sproget den kulturelle betydning, der er forbundet med kommunikationen, frem for at se på rækken af ord løsrevet fra deres normale brug.

 

Kommunikation: Mere end ord

Som om interkulturel kommunikation ikke allerede var svært nok i forhold til sproglige og kulturelle forskelle, er der endnu et vigtigt aspekt, der spiller en stor rolle: nonverbal kommunikation. Mennesker, der beskæftiger sig med multinational business, skal være særligt opmærksomme på alle de budskaber, der videreformidles gennem andet end ord.

Nonverbal kommunikation udgør mere end 90 % af al kommunikation! Og nonverbale signaler er også kultur-baserede. Hvad der anses høfligt eller venligt i ét land kan opfattes som uanstændighed i et andet.

Selv medlemmer inden for en enkelt sproggruppe oplever konflikter og misforståelser gennem dagligdags udtryk ved et blik, en gestus eller et tonefald. Tænk på, hvor meget større potentialet for misforståelser så er i multikulturelle sammenhænge?

For at minimere risikoen for fejlkommunikation, bør personer, der beskæftiger sig med international business, studere den nonverbael kommunikation inden for andre kulturer. Spørg dig selv: Hvordan hilser man normalt (buk, håndtryk, knus, kys etc.)? Er der nogen gestus, der betyder noget helt andet i den anden persons land? Hvor meget berøring eller øjenkontakt anses for høfligt?

Disse er blot nogle af de kulturspecifikke aspekter ved nonverbal kommunikation. Alle disse uskrevne “regler” kan påvirke, hvor succesfulde dine forretningsforbindelser er.

Læs mere på kulturers indflydelse på kommunikation og download William Wardropes e-bog Introduction to International Business!


 
[bookboon-recommendations id=”5a72ddd6-4dbe-4e46-8a26-9fe900e5c28d” title=”Du har måske også interesse for disse bøger:”]