Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

De essentie van gesprekken met effect

Posted in Articles Dutch
mindful leadership

Manager zijn is niet niks, het vraagt veel van je communicatieve eigenschappen. Stimuleren, motiveren, vertrouwen en feedback geven,  daar ben je vrijwel voortdurend mee bezig. De communicatie tussen jou en je medewerker(s) is hierin cruciaal. Die zorgt voor een goede basis voor de onderlinge samenwerking en het behalen van resultaten. Maar de dagelijkse praktijk is weerbarstig. In mijn loopbaan als manager heb ik ontdekt wat essentieel is. Dat het naast de vraag ‘Begrijp je wat ik bedoel?’ ook gaat om ‘Wat wil ik éigenlijk zeggen?’

 

Het lastige aan communicatie

Hoe vaak komt het niet voor dat je iemand op een andere manier begrijpt dan hij eigenlijk bedoelt? Daar kom je soms pas (veel) later achter. Wanneer we met elkaar praten, zijn we continu bezig elkaar te begrijpen. Onderzoek heeft aangetoond dat we tijdens een gemiddeld gesprek elke 90 seconden om opheldering vragen.

 

Wat gaat er mis

Communicatie vervalt vaak tot c(r)ommunicatie, omdat:

  • Iedereen een eigen betekenis aan woorden geeft;

Fleur bedoelt met ‘opleiding’ een training bij een gerenommeerd instituut. Manager Joke denkt bij ‘opleiding’ aan kennis vergroten – ook door begeleiding door ervaren collega’s en het lezen van een boek.

  • Onze abstracte manier van formuleren interpretatieruimte biedt;

Wanneer Lida tegen Sander in een gesprek over werkdruk zegt: ‘Ik vind dat je sociale vaardigheden eronder lijden’, beseft Sander dat hij vergeten is te vragen naar haar acquisitiegesprek. Lida bedoelt dat hij de laatste dagen zelden op haar whatsappjes reageert.

  • We vanuit het perspectief van onze gesprekspartner praten;

Niels antwoordt op de vraag van manager Sjoerd: ‘Hoe gaat het?’ dat hij op schema ligt. Niels denkt dat Sjoerd dát wil horen: dat is het eerste waar Sjoerd naar vraagt in een werkoverleg. Niels’ planning staat onder druk. Hij loopt al dagenlang vast en kan de hulp van Sjoerd goed gebruiken. Hij durft dat niet te vragen omdat Sjoerd hem nooit vraagt: ‘Waar kan ik je bij helpen?’.

 

Dilemma

Keerzijde van veel managementinstrumenten is dat ze uitgaan van een homogene groep. Een manager heeft echter te maken met individuele verschillen. Een lastig dilemma: ‘Hoe manage ik mijn team als geheel én doe ik tegelijkertijd aan alle individuen recht?’

 

Hoe

Veel technieken zijn gericht op ‘WAT’. In je werk gaat het vooral om ‘HOE’. Hoe communiceer je helder, effectief en met oprechte aandacht voor de ander én voor jezelf? Daarover geeft Gesprekken Met Effect inzichten en praktische handvatten.

 

Dit artikel is het eerste van een serie van drie in het kader van de officiële lancering van mijn boek Gesprekken met effect. Tijdens de online boeklancering deelde ik mijn belangrijkste tips en ervaringen. De opname hiervan vind je op Gesprekken Met Effect

Gesprekken Met Effect