Categories Pricing Corporate
Professional eBook

Våga lyckas

En konkret guide till din karriärutveckling

0 Recensioner
57
Language:  Swedish
Läsaren ska motiveras och får verktyg som ska hjälpa dem att våga lyckas i karriären.
Professional Plus subscription free for the first 30 days, then $8.99/mo
Få åtkomst till boken på vår läsplatta. Ingen reklam i boken.
Description
Content

Boken ger motivation och råd för att hjälpa personer som vill utvecklas i karriären och hitta sina drömjobb. De får konkreta tips om jobbsökning och om att skapa ett eget varumärke, strategiska verktyg för framgång och inspiration för egen utveckling.

Om författaren

Moran Winsteen Albin är en HR-konsult och Ekonom som driver sitt eget företag QHR Quality HR i Solna.

Moran flyttade till Sverige i 2001 och innan dess började hon lära sig Svenska på egen hand med ambition att studera i Sverige. Hon började jobba på Ericsson i Sundbyberg direkt vid flytten till Stockholm. Gift sedan 2002 och har en son född 2004.

Moran brinner för att hjälpa företag att utveckla sina HR-processer och strategier samt att hjälpa människor att bli framgångsrika i sina karriärer.

Tidigare arbetade Moran som ekonomiansvarig, personalchef samt som styrelseledamot – dessa kunskaper och erfarenheter tillsammans med hennes driv och analytisk förmåga ger henne en unik förmåga att förstå individer och organisationer och hjälpa dem att utvecklas.

Sedan 2011 skriver Moran en blogg om karriärutveckling. Hon är medförfattare för kandidatuppsatsen A Road to Success som blev både prisad och uppmärksammad i media.
Moran är en driven person som alltid satsar på kvalitet och effektivitet samt vill hjälpa andra att göra det de är bäst på samtidigt som de älskar vad de gör.


 1. Förord 
 2. Vem är du och vart är du på väg? 
 3. Din strategi 
 4. Bli en expert 
 5. Starkare på hemmaplan 
 6. Branding till framgång 
 7. Välj drömjobbet 
 8. Våga lyckas och våga misslyckas 
 9. Följ upp dina mål och fortsätt din resa till framgång 
 10. Motivations-boost 
 11. Referenser 

About the Author
Moran

Moran Winsteen Albin

Moran Winsteen Albin is an HR consultant and accountant as well as the CEO and owner of QHR Quality HR in Solna, Sweden.

With her empathy and passion, she is eager to help people to love themselves and to succeed in their careers. 

Moran moved to Sweden in 2001 and before that she began to study Swedish on her own with an ambition to study in Sweden. 

Her journey has taught her that everything is possible and that with the right motivation and self-belief you can achieve whatever you put your mind into. 

Moran is passionate about helping companies develop their HR processes and strategies and to help people become successful in their careers.

Previously, Moran worked as an accounting manager, human resources manager and as a board member - these skills and experiences together with her drive and analytical ability give her a unique ability to understand individuals and organizations and to help them develop.

Since 2011, Moran writes a blog about career development. She is the co-author of the Candidate thesis A Road to Success, which was both praised and highlighted in the Swedish media. 

Moran is a driven person who always focuses on quality and efficiency and wants to help others to do what they are best at while they love what they do.

Her Keynote Topics include:

+ Career Development
+ Self-Love and Self-empowerment
+ HR management
+ Compensation and Benefits