Categories Pricing Corporate
Professional eBook

Våga leda

Sju steg som stärker ditt ledarskap

46
Language:  Swedish
Som ledare behöver du ofta visa mod och hantera osäkerhet i olika situationer. Boken ger dig verktyg, metoder och tips som gör att du ökar kunskapen om ditt ledarskap och känner dig säkrare.
Professional Plus subscription free for the first 30 days, then $8.99/mo
Få åtkomst till boken på vår läsplatta. Ingen reklam i boken.
Description
Content

Goda ledare behövs. Boken bidrar till att du både vågar leda och stärker ditt ledarskap så att du blir en av de goda ledarna. En viktig kvalitet i ledarskapet är modet att ta på dig ledarrollen och våga leda även om du inte kan allt, inte har alla svaren, inte känner dig säker eller är rädd för att misslyckas. Det förväntas ändå av dig att du leder.

Du får i boken med dig olika verktyg, metoder och tips som kommer hjälpa dig att lyckas och våga i ditt ledarskap. Det är byggstenar som dels är praktiska och konkreta, dels handlar mer om dig, den du är och hur du bäst hanterar olika situationer.

Om författaren

Bengt Kallenberg arbetar med utveckling av ledare och grupper. För honom är det viktigt att människor är engagerade och kommer till sin rätt i arbetslivet. Han bidrar till det genom att hjälpa ledare att bli tryggare och tydligare i sitt ledarskap genom utbildningar, coaching, föreläsningar, e-kurser och böcker. Bengt är certifierad coach (ICF PCC) och CliftonStrengths-konsult. Han har lång erfarenhet av olika ledande befattningar inom större och mindre företag. Han driver sitt företag sedan 2007 och bor på södra Öland där han också har ett fotogalleri.

 • Om författaren
 • Introduktion
 1. Vad ledarskap handlar om
  1. En enkel definition, men svårare att genomföra
  2. Olika kulturer, stilar och ledarskapsroller
 2. Beteenden som bygger eller förstör förtroende
  1. Förtroende är en nyckel till framfång
  2. Beteenden som förstör förtroende
  3. Övning: Hitta dina egna ledstjärnor
 3. Sätta mål som fungerar
  1. Mål, vision, mission, strategier och hur det hänger ihop
  2. Fördelar med mål
  3. Att formulera ett tydligt målA
  4. Några tips för att sätta mål
  5. Övning Livshjulet - för att skapa balans
 4. Att lyssna, fråga och ha bra samtal
  1. Att lyssna aktivt
  2. Övning: Hitta dina lyssnarfallgropar
  3. Att ställa frågor som klargör och utvecklar
 5. Lyckas med delegeringen
  1. Tips som hjälper dig att lyckas med delegeringen
  2. Använd delegering som en strategi - och kom ihåg att följa upp
 6. Utveckla beslutsfattandet
  1. Beslutsstilar och beslutsprocess
  2. Beslutsfällor att se upp med
  3. Kraftfältsanalysen - ett användbart verktyg
  4. Att ta och genomföra obekväma beslut eller andras beslut
 7. Visa mod, hantera osäkerhet och tvivel
  1. Ledarskap och mod
  2. Rädslor leder till oönskade beteenden
 8. Att våga misslyckas - och lära
  1. Vad är vi rädda för egentligen?
  2. Minska risken för misslyckanden
About the Author
Bengt

Bengt Kallenberg