Categories Pricing Corporate
Professional eBook

Utvecklingssamtal som gör skillnad och lite till…

65
Language:  Swedish
I denna bok får du handgripligen en metod för att hålla givande utvecklingssamtal. Du får en konkret samtalsmetod för att på riktigt lära känna din medarbetare.
Professional Plus subscription free for the first 30 days, then $8.99/mo
Få åtkomst till boken på vår läsplatta. Ingen reklam i boken.
Description
Content

Varför behöver vi ha utvecklingssamtal? Vi träffas ju ändå och talar om arbetsrelaterade frågor…

Idag brottas många chefer med bristen på engagemang hos medarbetarna. Medarbetarna å sin sida lider av chefer som inte är tydliga med krav och förväntningar, ge konstruktiv återkoppling på arbetsprestationen och är genuint nyfiken på medarbetaren och dennes behov, önskningar och krav.

I den här boken får du handgripligen en metod för att hålla givande utvecklingssamtal – utvecklingssamtal som gör skillnad. Du får en konkret samtalsmetod för att på riktigt lära känna din medarbetare, men även kunskap om alla an dra delar i samtalet.

Om författaren

Jag heter Marie Svedberg Axelson och är i grunden personalvetare och har under hela mitt yrkesliv arbetat med ledarskapsfrågor från olika perspektiv – som personalchef och som linjechef, i det mindre familjeföretaget och i den större internationella organisationen. Jag har gedigen chefs- och ledningsgruppserfarenhet.

När jag funderade över vad det var som varit roligast i mina olika roller, kom jag fram till att det var när jag ”hjälpte andra att lyckas” som det var roligast på jobbet - så det fick bli min framtida mission.Idag arbetar jag i mitt företag MikS LedarCoaching AB och beskrivs som en positiv och affärsdriven ledarskapskonsult med bred erfarenhet av alla delar inom HR-arbetet.

 • Om författaren
 1. Inledning
  1. Olika chefer och inställningar
 2. Bakgrund
  1. Kärt barn har många namn
  2. Vad ska utvecklingssamtal vara bra för?
  3. Inte antingen eller - utan både och
  4. Det mjuka och det hårda
  5. Målstyrande och tillitsskapande ledarskap
  6. Utvecklingssamtalet – både medarbetaren och organisationen
  7. Arbetsglädje och engagemang
  8. Varför är engagemang så viktigt?
  9. Två sorters dialoger kring arbetsprestation
  10. Utvecklingssamtalets olika delar
 3. Mål och vision
  1. Vad har vi för nytta av mål?
  2. Vad är skillnad mellan vision och mål?
  3. Mål finns på olika nivåer
  4. Mål ska vara SMARTA
  5. En modell för att formulera mål
  6. Mål som inte går att mätas
  7. Hur hänger delarna ihop?
  8. Slutligen några saker att tänka på
 4. Medarbetaren – motivation och drivkrafter
  1. Vad är en värdering och hur påverkar det vår motivation?
  2. Vad motiverar medarbetaren?
  3. En samtalsmodell för att lära känna medarbetarna på ett nytt sätt
  4. Att tänka på
 5. Bedömning av kompetens och arbetsprestation
  1. Vad är arbetsprestation?
  2. Matchar medarbetare och arbetsuppgifter varandra?
  3. Vad är det som kan färga dina bedömningar?
  4. Hur gör vi en allsidig bedömning?
  5. Nu ska vi träna på kompetensbedömning
  6. Kompetenser
  7. Bedömningsskalan
  8. Objektiva bedömningar
 6. Motivera bedömningen – konsten att ge återkoppling
  1. Generellt att tänka på när du ger konstruktiv återkoppling
  2. En feedbackmodell för positiv och negativ återkoppling
  3. Feedbacktrappan
  4. Vad påverkar hur jag tar emot feedbacken?
  5. Hur kan vi hantera personer som hamnar långt ner i feedbacktrappan?
  6. Du kommer att ha några utmaningar under samtalet
  7. Varför misslyckas så många chefer att hålla bra samtal?
 7. Mål- och handlingsplan
  1. Mål - Utgångsläge - Handlingsplan
  2. Var hittar vi information till handlingsplanen?
  3. Hur skapas en bra handlingsplan?
 8. Förberedelser och information
 9. Sammanfattningsvis några slutord
About the Author
Marie

Marie Svedberg Axelson