Categories Pricing Corporate
Professional eBook

Tillsammans till målet

79
Language:  Swedish
Det här är en praktisk handbok som beskriver hur team tar sig steg för steg till de gemensamma målen.
Professional Plus subscription free for the first 30 days, then $8.99/mo
Få åtkomst till boken på vår läsplatta. Ingen reklam i boken.
Description
Content

Det här är en praktisk handbok som beskriver hur team tar sig steg för steg till de gemensamma målen. Vad som behövs för att de ska bli framgångsrika, helt enkelt. Med hjälp av 6 steg och en mängd verktyg får man förutsättningarna för att ta sig dit man vill. Fokus ligger på de delar teamet själv kan påverka. Innehållet är byggt på min samlade kunskap och mina erfarenheter från åren av utvecklingsarbete tillsammans med team och chefer. Även forskningsteorier och annan fakta inom ämnet presenteras i boken. Det här är de 6 stegen:

 1. Hur vi människor fungerar. Baskunskap om oss själva och varandra.
 2. Hur team fungerar. Vad team är, hur team utvecklas och vilka roller vi tar.
 3. Våra mål. Vad som ska åstadkommas och varför. 
 4. Våra arbetssätt. Hur vi arbetar ihop och var och en för sig.
 5. Vår kultur. Den atmosfär vi väljer att ha i teamet.
 6. Vår framgång. De verktyg som skapar just vår framgång.
 • Om boken
 • Om författaren
 1. Hur människor fungerar
  1. Hjärnan
  2. Grundläggande behov
  3. Kommunikation
  4. Attityder
  5. Beteenden
  6. Självkännedom genom styrkorna
  7. Vårt projektteam
 2. Hur vårt team fungerar
  1. Teamets utveckling
  2. Teamroller
  3. Likheter och olikheter
  4. Vårt projektteam
 3. Våra mål
  1. Syfte
  2. Mål
  3. Delmål
  4. Vårt projektteam
 4. Våra arbetssätt
  1. Ledarskap
  2. Våra arbetssätt
  3. Mina arbetssätt
  4. Vårt projektteam
 5. Vår kultur
  1. Kultur
  2. Spelregler
  3. Engagemang
  4. Effektivitet
  5. Utmaningar
  6. Konflikter
  7. Feedback
  8. Vårt projektteam
 6. Vår framgång
  1. Framgång för oss
  2. Positiv psykologi
  3. Kreativitet
  4. Struktur, kultur och lärande
  5. Vårt projektteam
 7. Slutord
 8. Referenser
About the Author

Filippa Dietmann