Categories Pricing Corporate
Free Textbook

SFFs Rekommendation om Corporate Responsibility

0 Recensioner
21
Language:  Swedish
SFFs Rekommendation om Corporate Responsibility is one of the great free eBooks available to download from our website.
Download free PDF textbooks or read online. Less than 15% adverts
Business-prenumeration gratis de första 30 dagarna, sedan $5.99/månad
Description
Preface
Content

SFFs Rekommendation om Corporate Responsibility is one of the great free eBooks available to download from our website.

There are more than 500 Free Textbooks, Business Books & Travel Guides in our free book collection.

Why pay for books when you can download for free?

Sveriges Finansanalytikers Förening SFF representerar sedan 1970 svenska finansanalytikers intressen, i Sverige och globalt. SFF har nära 1 700 medlemmar och är därmed en av Europas största och äldsta analytikerföreningar. Genom sin verksamhet ska SFF sätta högsta möjliga standard för branschens kollektiva kompetens och för medlemmarnas professionella integritet.

SFFs Corporate Responsibility-grupp har i uppdrag att vårda SFFs värderingar och förvalta föreningens etiska riktlinjer. Gruppen ger ut SFFs rekommendation om Corporate Responsibility.

I gruppen ingår Birgit Flening, Ernst & Young, ordförande, Anna Nilsson, Swedbank Robur, Marianne Flink, Standard & Poor’s, Ramsey Brufer, Alecta, Rodney Alfvén, CAI Cheuvreux Nordic, Tommy Borglund, Hallvarsson & Halvarsson samt Madeleine Lind­blad Woodward, SFF.

Gruppen vill framföra sitt tack till SFFs Företagsvärderingsgrupp för stöd och råd i den initiala processen. Ett särskilt tack riktas till Mats Ödman, Autoliv, och Viktoria Bergman, Trelleborg AB, för berikande diskussioner och värdefulla synpunkter under remissar­betet.

Madeleine Lindblad Woodward

Generalsekreterare SFF

 1. VARFÖR CORPORATE RESPONSIBILITY – UTVECKLING OCH ARGUMENT
  1. Inledning
  2. Utnyttja möjligheter
  3. Hantera risker
 2. ÅRSREDOVISNINGSLAGEN
  1. Årsredovisningslagens krav på upplysningar om CR
  2. Miljöskulder
  3. Producentansvar
  4. Utsläppsrätter
  5. Bolagsstyrningskoden
  6. Revision
 3. REDOVISNING UTÖVER LAGKRAV
  1. Verksamhetsrisk, omvärlds- och riskanalys
  2. Ställningstaganden och aktivt arbete
  3. Resultat
  4. Att tänka på för bolaget
 4. Länkar
About the Author

Folksam