Categories Pricing Corporate
Professional eBook

Rekryteringsprocessen

61
Language:  Swedish
Rekryteringsprocessen är en av de viktigaste faktorerna för att skapa en framgångsrik verksamhet.
Professional Plus subscription free for the first 30 days, then $8.99/mo
Få åtkomst till boken på vår läsplatta. Ingen reklam i boken.
Description
Preface
Content

Rekryteringsprocessen är en av de viktigaste faktorerna för att skapa en framgångsrik verksamhet. Medarbetarna driver verksamheten framåt, förverkligar strategier, är nyckeln till att målen uppnås. I boken visas hur en lyckosam rekryteringsprocess byggs upp. Boken innehåller rikligt med exempel. Boken är lämplig såväl i undervisning på högskola och universitet som i rekryteringsarbetet och som handbok. Innehåller rekryteringsverktyg som direkt kan användas i verksamheten.

Med denna publikation vill visa vi på hur rekryteringsprocessen kan utformas. Det finns ingen given mall. Vi har valt att bygga publikationen kring två praktikfall. Det ger verklighetsförankring och exemplifierar frågeställningar som behandlas i publikationen.

Publikationen fungerar såväl i undervisningssituationer på högskola och universitet som referenslitteratur och handbok

Vi har i denna publikation valt bort att beröra juridiska frågeställningar som är aktuella vid rekryteringar. Dels för att det finns alldeles utmärkta publikationer om det, dels för att det är ett komplicerat juridiskt sakområde.

För att öka nyttan som handbok, men även i undervisningssituationer, finns bilagor med bland annat checklistor. De är hämtade direkt från ett av praktikfallen. Vi insåg snart att de var bra utformade, och det fanns därför inte någon anledning för oss att lägga ner tid på att utarbeta något som redan finns och enligt vår mening är av hög kvalitet.

Bilagorna måste givetvis anpassas till den enskilda situationen.

Rekryteringsprocessens utformning och utövande är enligt vår mening helt avgörande för att företaget, myndigheten, förvaltningen, intresseorganisationen ska utvecklas enligt sina mål och riktlinjer. Vår ambition är publikationen är en del av detta arbete.

Har du synpunkter på innehållet, kontakta oss på info@hr24.se. Publikationens distributionsform medger löpande uppdateringar.

Till sist, vi har inte sökt tillstånd att använda materialet till praktikfallen, eftersom de är allmänna på nätet och vi anger källa, vår bedömning är att det därför ej möter legala problem. Vi har valt ut just dessa två, Lunds universitet och Uddevalla kommun, då de enligt vår bedömning håller mycket hög kvalitet när det gäller utformning av HR-processer.

Stockholm den 2010-08-07

Jonas Möller
Mikael Sollenberg
Peter Tovman

 1. Rekryteringsprocessen
  1. Förutsättning för framgång
  2. Verksamhetens nyckelprocesser
  3. HR-processer
  4. Integration av HR-processerna i verksamheten
  5. Dolda problem
  6. HR-strategi
  7. Rekryteringsgrupp
  8. Om praktikfallen
 2. Praktikfall
  1. Lunds universitet
 3. Praktikfall
  1. Uddevalla kommun
 4. Aspekter på rekryteringsprocessen
  1. Att bygga den
  2. Rekryteringsföretag
  3. Webbaserad rekryteringprocess
  4. Några avslutande ord
 5. Bilagor
About the Authors

Jonas Möller

Peter Tovman

Mikael Sollenberg