Categories Pricing Corporate
Free Textbook

Marketing - Opsummering af Philip Kotler

0 Recensioner
147
Language:  Danish
Bogen er skrevet med udgangspunkt i Philip Kotlers Marketing Management, 11.
Download free PDF textbooks or read online. Less than 15% adverts
Business-prenumeration gratis de första 30 dagarna, sedan $5.99/månad
Description
Preface
Content

Bogen er skrevet med udgangspunkt i Philip Kotlers Marketing Management, 11. udgave, 2003. Den skal forstås som et dansk supplement til Philip Kotlers bog - og det er derfor ikke hensigten, at denne bog skal kunne stå alene. Bogen er ment som en hjælp til de studerende.


Bogen er disponeret, så den giver en overordnet forståelse for marketing (del 1). Samtidig giver den et overblik over den konkrete marketingproces med den indledende analysefase (del 2), mål- og strategifasen (del 3) og planlægningsfasen (del 4).

Marketing Management – kort fortalt er en kort gennemgang af de begreber og forståelser, som findes inden for faget markedsføring. Bogen har til formål at give en overordnet forståelse for faget og give et godt indblik i de væsentligste problemstillinger.

Bogen er skrevet med udgangspunkt i Philip Kotlers Marketing Management, 11. udgave, 2003. Den skal forstås som et dansk supplement til Philip Kotlers bog – og det er derfor ikke hensigten, at denne bog skal kunne stå alene. Bogen er ment som en hjælp til de studerende.

Bogen er disponeret, så den giver en overordnet forståelse for marketing (del 1). Samtidig giver den et overblik over den konkrete marketingproces med den indledende analysefase (del 2), mål- og strategifasen (del 3) og planlægningsfasen (del 4). Bogen er derfor ikke disponeret fuldstændig identisk med Philip Kotlers Marketing Management. Men kapitlerne gennemgår de samme principper og begreber, og studerende kan derfor relativt nemt – ved at se i Philip Kotlers udførlige indholdsfortegnelse og emneindex - finde de kapitler, hvor de væsentligste marketingbegreber gennemgås. Begreberne er oversat til dansk, men visse steder oplyses den engelske betegnelse og andre steder, hvor en oversættelse ikke vil give mening, anvendes kun den engelske betegnelse.

August 2005

Pernille Schnoor

 1. Del 1: Forståelse for Marketing
 2. De nye markedsvilkår
  1. Den nye økonomi og de nye forbrugere
  2. Udfordringer for marketing
  3. Marketingbegreber- og værktøjer
  4. Behov og ønsker
  5. Forskellige marketingforståelser
  6. Virksomhedernes nye vilkår og ændrede marketing-praksisser
  7. Customer Relations Management (CRM)
 3. Hvordan opbygges værdi for kunden?
  1. Definition af kundeværdi og kundetilfredshed
  2. Kundens forventninger
  3. Høj kundeværdi
  4. Værdikæden (value chain)
  5. Kunderelationer (CRM)
  6. Total quality management (TQM)
  7. Hvad er kvalitet?
 4. Markedsorienteret strategisk planlægning
  1. Hvad er strategisk planlægning?
  2. Strategisk planlægning på corporate- og divisions-niveau
  3. Definition af den overordnede mission
  4. Strategic Business Units
  5. BCG vækstmatricen
  6. General electric modellen
  7. Kritik af porteføljemodeller
  8. Strategisk planlægning i de enkelte forretningsenheder
  9. SWOT analysen
  10. Trin i marketingprocessen
 5. Del 2: Analyse Fasen
 6. Analyse af markedsmulighederne og efterspørgslen
  1. Analyse af markedsmuligheder
  2. Forecasting og efterspørgselsanalyser
  3. Salgsprognoser
  4. Salgspotentialet
  5. Estimat af fremtidig efterspørgsel
  6. Købsintentioner
  7. Omverdensanalyse
 7. Forbruger- og købsadfærd
  1. Kulturelle og sociale faktorer
  2. Psykologiske faktorer
  3. Købsbeslutninger
  4. Fem roller i købsadfærden
  5. Trin i beslutningsprocessen
 8. Konkurrence
  1. Michael Porters competitive forces
  2. Identifikation af konkurrenter
  3. Industrikonceptet
  4. Markedskonceptet
  5. Konkurrentanalysen
  6. Hvordan indsamles data?
  7. Konkurrencestrategier
  8. Valg af angrebsstrategi
  9. Balancen mellem at være kunde- og konkurrent-orienteret
 9. Producent- versus konsumentmarkeder
  1. Forkelle på business-to-business markedet og konsumentmarkedet
  2. Faser i købsprocessen
  3. Det institutionelle marked
 10. Del 3: Mål og Strategi Fasen
 11. Markedssegmentering og valg af målgrupper
  1. Hvorfor segmentere?
  2. Nicher
  3. Lokalområder
  4. Individer
  5. Segmenteringsprocessen
 12. Positionering og differentiering
  1. Hvad er positionering?
  2. Positionering ifølge Ries og Trout
  3. Positionering ifølge Treacy og Wiersema
  4. Hvor mange idéer?
  5. Kommunikation af positioneringen
  6. Hvad er differentiering?
  7. Hvordan differentierer man?
  8. Produktlivscyklus marketingstrategier
  9. Produktets livscyklus
  10. Marketingstrategier i de forskellige faser
  11. Markedsudviklingen
 13. Globale marketingstrategier – strategier på eksportmarkedet
  1. Hvad vil global sige?
  2. Hvilke og hvor mange markeder skal virksomheden ind på?
  3. Hvordan indtræder man på markedet?
  4. Marketingprogrammet
  5. Organisationen bag
 14. Del 4: Planlægningsfasen
 15. Produktet (Product)
  1. Definition af et produkt
  2. Produktklassifikationer
  3. Produktmixet
  4. Produktliniebeslutninger
  5. Produktudvikling
  6. Hvordan organiseres produktudviklingen?
  7. Produktudviklingsprocessen
  8. Konceptudviklingsprocessen
  9. Koncepttest
  10. Marketingstrategien
  11. Brandbeslutninger
  12. Hvad er et brand?
  13. Brand identitet
  14. Brand equity
  15. Branding udfordringer
  16. Brandnavn beslutninger
  17. Brand building-værktøjer
  18. Brandingstrategier
  19. Line extensions, brand extensions og multibrand­strategier
  20. Brand asset management
  21. Services
  22. Hvad er services?
  23. Services og marketing
  24. Marketingstrategier for service virksomheder
  25. De tre ekstra P’er
  26. Differentiering af services
  27. Servicens kvalitet – hvordan styres den?
  28. Produktionsstyring
 16. Prisstrategier (Price)
  1. Prisfastsættelse
  2. Priselasticitet
  3. Omkostningstyper
  4. Prisstruktur - pristilpasning
  5. Prisændringer
 17. Distributionen (Place)
  1. Værdinetværk og marketingkanaler – hvad er det?
  2. Marketingkanalernes funktion
  3. Betalingsflowet
  4. Promotionflowet
  5. Kanalniveauerne
  6. Design af marketingkanaler
  7. Analyse af kundernes servicebehov
  8. Fastlægge mål og begrænsninger
  9. Identificere væsentlige alternativer
  10. Evaluere væsentlige alternativer
  11. Økonomi
  12. Ledelse af kanalerne
  13. Motivation af kanalmedlemmer
  14. Evaluering og modifikationer af kanalmedlemmer
  15. Distributionsudvikling
  16. Vertikale marketingsystemer
  17. Horisontale marketingsystemer
  18. Multikanalmarketing
  19. Kanalkonflikter
  20. Detailhandelen – forskellige typer
  21. Trends
  22. Grossister
  23. Markedslogistik
  24. Målene for markedslogistik - beslutninger
 18. Markedskommunikationen (Promotion)
  1. Marketingkommunikations-mixet
  2. Kommunikationsprocessen
  3. Udvikling af en effektiv kommunikationsproces
  4. Målgruppen
  5. Kommunikationsmålsætningerne
  6. Budskabet
  7. Kommunikationskanaler
  8. Bestem kommunikationsbudgettet
  9. Bestem kommunikationsmix’et
  10. Hvordan fastlægges markedskommunikationsmixet?
  11. Styring af den integrerede marketingproces
  12. Reklame, salgspromotion, public relations og direct marketing
About the Author

Pernille Schnoor