Categories Pricing Corporate
Professional eBook

Marketing Management II

Analyse-, Mål- & Strategifasen

0 Recensioner
46
Language:  Danish
Bogen handler om analyse-, mål- og strategifasen i forbindelse den konkrete marketingproces.
Professional Plus subscription free for the first 30 days, then $8.99/mo
Få åtkomst till boken på vår läsplatta. Ingen reklam i boken.
Description
Preface
Content

Bogen handler om analyse-, mål- og strategifasen i forbindelse den konkrete marketingproces.

Marketing Management - Analyse-, Mål- og Strategifasen giver et overblik over den konkrete marketingproces med den indledende analysefase samt mål- og strategifasen. Der findes også en del 1 (Marketing Management – Forståelse for marketing) og 3 (Marketing Management – Planlægningsfasen) i samme bogserie som samlet giver en kort gennemgang af de begreber og forståelser, som findes inden for området markedsføring.. Bøgerne har til formål at give en overordnet forståelse for området og give et godt indblik i de væsentligste problemstillinger.

Bøgerne er skrevet med udgangspunkt i Philip Kotlers Marketing Management, 11. udgave, 2003. De skal forstås som et dansk supplement til Philip Kotlers bog – og det er derfor ikke hensigten, at disse bøger skal kunne stå alene. Bogen er derfor ikke disponeret fuldstændig identisk med Philip Kotlers Marketing Management. Men kapitlerne gennemgår de samme principper og begreber, og studerende kan derfor relativt nemt – ved at se i Philip Kotlers udførlige indholdsfortegnelse og emneindex - finde de kapitler, hvor de væsentligste marketingbegreber gennemgås. Begreberne er oversat til dansk, men visse steder oplyses den engelske betegnelse og andre steder, hvor en oversættelse ikke vil give mening, anvendes kun den engelske betegnelse.

August 2005

Pernille Schnoor

 1. Analyse af markedsmulighederne og efterspørgslen
  1. Analyse af markedsmuligheder
  2. Forecasting og efterspørgselsanalyser
  3. Salgsprognoser
  4. Salgspotentialet
  5. Estimat af fremtidig efterspørgsel
  6. Købsintentioner
  7. Omverdensanalyse
 2. Forbruger- og købsadfærd
  1. Kulturelle og sociale faktorer
  2. Psykologiske faktorer
  3. Købsbeslutninger
  4. Fem roller i købsadfærden
  5. Trin i beslutningsprocessen
 3. Konkurrence
 4. Michael Porters competitive forces
  1. Identifi kation af konkurrenter
  2. Industrikonceptet
  3. Markedskonceptet
  4. Konkurrentanalysen
  5. Hvordan indsamles data?
  6. Konkurrencestrategier
  7. Valg af angrebsstrategi
  8. Balancen mellem at være kunde- og konkurrentorienteret
 5. Producent- versus konsumentmarkeder
  1. Forskelle på business-to-business markedet og konsumentmarkedet
  2. Faser i købsprocessen
  3. Det institutionelle marked
 6. Mål og Strategi Fasen
 7. Markedssegmentering og valg af målgrupper
  1. Hvorfor segmentere?
  2. Nicher
  3. Lokalområder
  4. Individer
  5. Segmenteringsprocessen
 8. Positionering og differentiering
  1. Hvad er positionering?
  2. Positionering ifølge Ries og Trout
  3. Positionering ifølge Treacy og Wiersema
  4. Hvor mange idéer?
  5. Kommunikation af positioneringen
  6. Hvad er differentiering?
  7. Hvordan differentierer man?
  8. Produkt livscyklus marketing strategier
  9. Produktets livscyklus
  10. Marketingstrategier i de forskellige faser
  11. Markedsudviklingen
 9. Globale marketingstrategier – strategier på eksportmarkedet
  1. Hvad vil global sige?
  2. Hvilke og hvor mange markeder skal virksomheden ind på?
  3. Hvordan indtræder man på markedet?
  4. Marketingprogrammet
  5. Organisationen bag
About the Author

Pernille Schnoor