Categories Pricing Corporate
Professional eBook

Ledarskap och personlig utveckling

0 Recensioner
62
Language:  Swedish
Tror du att man är född till ledare? Eller att personlighetstypen är viktigast? Boken ger dig överraskande svar om hur man kan utveckla sitt ledarskap.
Professional Plus subscription free for the first 30 days, then $8.99/mo
Få åtkomst till boken på vår läsplatta. Ingen reklam i boken.
Description
Content

Tror du att man är född till ledare? Eller att personlighetstypen är viktigast? Boken ger dig överraskande svar om hur man kan utveckla sitt ledarskap.

Här ges många exempel på hur författaren som executive coach konkret arbetar med klienter i ledarskapsträning.

Boken vänder sig främst till chefer, som är intresserade av att utveckla sitt ledarskap målmedvetet och vad framtiden kommer att kräva. Många stannar mer eller mindre omedvetet kvar i expertrollen.

Om författaren

Ann-Charlotte Plogner är executive coach med inriktning på ledarskap och personlig utveckling, Msc. Integral Master Coach™, ICF PCC.

Under många år har hon varit verksam i näringslivet som strategikonsult. Dess för innan vid Industriförbundet och även som chef inom offentlig förvaltning. Senare som projekt- och programledare vid Marknadstekniskt Centrum, instiftat av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och Institutet för företagsledarutbildning vid Handelshögskolan i Stockholm. På IFL har hon också varit ansvarig för det individuella coaching programmet. Ann-Charlotte är också forskarutbildad vid HHS med inriktning på marknadsföring, distribution och industriell omvandling, och har gedigna kunskaper och erfarenheter inom affärs- och organisationsutveckling.

Genom åren har hon varit engagerad i många utvecklingsprojekt och aktiviteter som syftat till att finna nya lösningar på de affärs- och marknadsutmaningar, som ledare står inför på den globala marknaden. Det har omfattat såväl Sverige-baserade Large Cap företag, statligt ägda, och SME.

Det är under de senaste femton åren som hon valt att inrikta sin verksamhet speciellt som ledarskapscoach med fokus på individuell träning av ledare. Sedan 2011 ingår hon i ett internationellt konsortium av Integral Master Coacher™; alla är utbildade och tränade av ett av de mest framträdande träningsinstituten i världen, Integral Coaching Canada.

 1. Ledarskap och personlig utveckling går hand i hand 
  1. Många olika föreställningar och teorier om ledarskap 
  2. Skilj på fackkunskap och förmåga at leda 
  3. Skilj på personlighet och egenskaper resp förmågor/färdigheter 
  4. Att verka genom andra 
  5. Ledarskap och att växa som människa 
 2. Två konkreta exempel 
  1. Träna färdigheter 
 3. Expert eller ledare? 
  1. Ledarutveckling – olika kompetensnivåer 
  2. Chef, ledare och entreprenör 
 4. Född till/som ledare? 
  1. Vem är jag – i gruppen? 
  2. Energimönster 
 5. Ledarskap att verka genom andra 
  1. Inledning 
  2. Bli gemensamt 
  3. Kommunicera 
  4. Relatera 
  5. De yttre och de inre färdigheterna 
 6. Vad karakteriserar ett gott framtida ledarskap? 
  1. Det som situationen kräver 
  2. Hjärnan och ledarskapet 
  3. Ledarskap för en ny tid 
 7. Ledarskap och att växa som människa 
  1. När är man vuxen? 
  2. Att växa som människa 
 8. Hur man kan träna och utveckla sitt ledarskap 
  1. Några förutsättningar 
  2. Motstånd mot förändring 
  3. Att lyssna 
  4. Att kunna ta andras perspektiv 
  5. Att låta teamutvecklingen ha sin gång 
  6. Vad är strategi? 
  7. Att arbeta med kulturen 
  8. Exempel på ett program 
 9. Några intressanta teman framåt 
  1. Inledning 
  2. Ledarskap i mellanrummen 
  3. Nya organisationsformer 
  4. Fördjupad kroppsmedvetenhet 
  5. Manlig och kvinnlig energi i ledarskapet 
  6. Avslutning 

About the Author

Ann-Charlotte Plogner