Categories Pricing Corporate
Professional eBook

Låt oss prata kompetensförsörjning

62
Language:  Swedish
Kompetensförsörjning är idag en av näringslivets stora utmaningar. I en praktisk handbok ges här tips och verktyg för att fånga upp, utveckla och behålla kompetent personal.
Professional Plus subscription free for the first 30 days, then $8.99/mo
Få åtkomst till boken på vår läsplatta. Ingen reklam i boken.
Description
Content

Kompetensförsörjning är idag en av näringslivets stora utmaningar. Kampen om arbetskraften hårdnar och arbetsgivare måste vässa sin förmåga att fånga upp och behålla kompetent personal. 

Samtidigt är matchningsproblematiken mellan de arbetslösa som ändå finns och de arbetsgivare som behöver rekrytera en av samhället stora utmaningar. Hur kan de två mötas? I en praktisk handbok ges här tips och verktyg för eget arbete med kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Steg för steg byggs en företagsanpassad strategi upp medan olika aspekter av kompetensförsörjningsproblematiken gås igenom.

  • Lena Gustafsson, professionell coach
  1. Kompetensförsörjning – vad, varför och hur
  2. En attraktiv arbetsgivare
  3. Kompetenskrav och tydlighet
  4. Internrekrytering
  5. Sök i vidare cirklar
  6. Introduktionsperiodens betydelse
  • Några avslutande ord
  • Material för eget arbete och vidare läsning
  • Referenser och vidare läsning
About the Author

Lena Gustafsson