Categories Pricing Corporate
Free Textbook

Konsten att skriva och tala

2 reviews
128
Language:  Swedish
Gratis uppsatsguide som hjälper dig skriva en korrekt vetenskaplig uppsats, men också att hålla ett föredrag.
Download free PDF textbooks or read online. Less than 15% adverts
Business-prenumeration gratis de första 30 dagarna, sedan $5.99/månad
Description
Preface
Content
Reviews

Gratis uppsatsguide som hjälper dig skriva en korrekt vetenskaplig uppsats, men också att hålla ett föredrag.

I samhällsvetenskapliga utbildningar läggs särskild vikt vid det som brukar kallas det vetenskapliga samtalet. Syftet med undervisningen är att studenterna skall träna upp sin förmåga att på egen hand kunna producera vetenskapliga undersökningar, samt i tal och skrift kunna diskutera och kritisera vetenskapliga texter. Uppfattningen om hur man bäst åstadkommer detta varierar mellan olika ämnesdicipliner och mellan olika lärare/forskare. Vid Statsvetenskapliga institutionen i Lund betraktar vi emel­ler­­tid denna skrift – Konsten att skriva och tala – som en normgivande och värdefull handledning på samtliga utbildningsnivåer i vårt ämne, inte minst i samband med uppsatsskrivandet. Samtidigt är det naturligtvis vår förhoppning att skriften skall kunna vara till användning även för studenter s

Den ursprungliga versionen av denna skrift tillkom läsåret 1995/96 genom ett fruktbart samarbete mellan docent Gertrud Pettersson vid Institutionen för nordiska språk och lärarna vid Statsvetenskapliga institutionen i Lund. I den nu föreliggande 2007 års upplaga har texten omarbetats och aktualiserats på ett antal ställen. För uppatsarbete är skriften tänkt att användas tillsammans med en särskild handledning om informationssökning, Konsten att hitta information, som publiceras på Statsvetenskapliga institutionens hemsida (www.svet.lu.se).

Paula Uddman och Jakob Gustavsson

studierektorer

 1. Inledning
  1. Syftet med denna skrift
  2. Olika slag av skrivande
  3. Hur åstadkommer man en bra text?
  4. Att skriva i grupp
  5. Uppsatshandledning
  6. Värderingskriterier vid examination
 2. Konsten att skriva en text
  1. Kommunikationssituationen
  2. Fint och fult
  3. Bra och dåligt
  4. Rätt och fel
 3. Konsten att skriva en vetenskaplig text
  1. Objektivitet
  2. Språklig självständighet
  3. Citeringsteknik
  4. Vetenskaplig (o)redlighet
  5. Hänvisningar och referensförteckning
 4. Uppsatsens utformning
  1. Uppsatsens beståndsdelar
  2. Markering av de innehållsliga byggstenarna
  3. Tabeller, diagram och figurer
  4. Titelsida
  5. Abstract
  6. Uppsatsens längd
 5. Konsten att tala
  1. Förberedelser
  2. Framförandet
  3. Efteråt
 6. Opposition och annan kritisk granskning
 7. Litteratur
Mycket bra guide! Särskilt välskrivet om citeringsteknik med goda exempel och förklaringar.
Bra för bl.a. studenter på samtliga nivåer.
More reviews
About the Authors

Jakob Gustavsson

Maria Hedlund