Categories Pricing Corporate
Professional eBook

Konflikthantering på jobbet!

Från konflikt till utveckling

82
Language:  Swedish
En praktisk handbok för dig som i din roll kommer i kontakt med konflikter i vardagen. Du får kunskap om kommunikation och du får konkreta verktyg, utvalda för att underlätta en bra konflikthantering.
Professional Plus subscription free for the first 30 days, then $8.99/mo
Få åtkomst till boken på vår läsplatta. Ingen reklam i boken.
Description
Content

Konflikthantering på jobbet är en praktisk handbok om konflikthantering.

Susan A. Wheelan skriver i sin bok Att skapa effektiva team. ”Att medlemmar samarbetar betyder inte att det aldrig uppstår konflikter. Faktum är att forskningen pekar på att produktiva team ofta har perioder av konflikter, men att de är kortvariga. Konflikterna är kortvariga tack vare att högpresterande team har effektiva strategier för konflikthantering”.

Detta är en handbok för dig som har att hantera konflikter i vardagen och för dig som vill utveckla effektiva team och teammedlemmar.

 1. Ett bättre liv med Konflikthantering
  1. Inledning
  2. Förebygga eller hantera konflikter
  3. NLP och konflikthantering
 2. Konflikter och jobbet
  1. Dåligt bemötande på arbetet
  2. Vad kostar konflikter?
  3. Vinster med bra psykosocial arbetsmiljö
 3. Konflikter – en Arbetsmiljöfråga
  1. Är konflikter en arbetsmiljöfråga?
  2. Lagar & förordningar gällande arbetsmiljö
  3. Skärpt lagstiftning 2016
  4. Chefens ansvar för konflikter i arbetet
  5. Medarbetarnas ansvar för konflikter i arbetet
  6. Riskbedömning vid konflikter
 4. Hur vet vi säkert det vi vet?
  1. Våra sinnen
  2. Filter för vår upplevelse, vår perception
  3. Samma händelse olika upplevelse
 5. Kommunikation – Metamodellen
  1. Metamodellens filter
  2. Jag har rätt, du har fel = konflikt
 6. Att få veta mer – magiska eller irriterande frågor
  1. Metamodellens frågor
  2. Exempel på förvrängning och förtydligande frågor
  3. Att tänka på när man ställer frågor
 7. NLPs Grundantaganden
  1. Kartan är inte verkligheten
  2. Det finns inga misslyckanden bara feedback
  3. Kropp och sinne är ett system
  4. Meningen med kommunikation är den respons du får
  5. Alla beteenden har en positiv intention
  6. Du har ansvar för dina tankar, ditt tillstånd och därför också för dina resultat
 8. Rapport – en förutsättning för bra resultat
  1. Skapa kontakt genom att matcha och spegla
  2. Följa, följa, leda
  3. God kontakt med sig själv
  4. God kontakt i konflikthantering
 9. Känslorna i konflikthantering
  1. Hjärnans reaktion och sinnestillstånd
  2. Helhetsmodellen
  3. Sinnestillstånd och konflikthantering
 10. Påverka känslan
  1. Empati och medkänsla
  2. Associerade eller dissocierade tillstånd
  3. Hantera känslor i konflikthantering
  4. Ögonkontakt och konflikthantering
 11. Förebyggande arbete
  1. Tydlig policy
  2. Organisationen struktur
  3. Tydliga mål
  4. Etablera och underhålla en värdegrund
  5. Utbilda chefer och medarbetare
 12. Konflikthantering steg för steg
  1. Förberedande arbete
  2. Ditt sinnestillstånd och din attityd
  3. Fakta, fakta och åter fakta
  4. Individuella möten med kontakt
  5. Nästa steg – Individrelaterade konflikter
  6. Nästa steg konflikter i en grupp
  7. Uppföljning
 13. Källor
About the Author

Eva Hols