Categories Pricing Corporate
Professional eBook

Karriärcoaching – Dina två val

0 Recensioner
55
Language:  Swedish
Välj Din väg. Boken som guidar och handleder dig till din personliga utveckling. Resan om dig själv, för dig själv - men framförallt till dig själv. Enkelt opch tydligt.
Professional Plus subscription free for the first 30 days, then $8.99/mo
Få åtkomst till boken på vår läsplatta. Ingen reklam i boken.
Description
Content

Vad är karriär och Vad vill du få ut av resten av ditt liv? Vem gör ditt val?

Att välja är inte alltid lätt – Det finns bara två saker i livet som du måste.

Det ena är att dö och det andra är att välja.

Ingen annan kan välja åt dig, andra kan påverka dig och ge dig tips och råd, men aldrig fatta det slutgiltiga valet för dig.

På ett enkelt och tydligt sätt guidas du i boken Karriärcoaching - Dina två val igenom resan om dig själv till dig själv med framförallt för dig själv.

Gör ditt första val - Ladda ner och låt oss resa tillsammans.

 1. Karriärcoachning – Inledning
  1. Biografi
 2. Karriärcoachning
  1. Vad är Karriärcoachning och vad kan just Du få ut?
  2. Varför göra en förändring – De olika förändringsstegen
  3. HINDER – Vad är hinder? ”någonting som stoppar eller försenar en rörelse”
 3. Mål – Vad är målet med din Karriärcoachning?
  1. Hur sätta mål – Vad är mätbart?
  2. SMARTR-modellen
  3. Handlingsplan
 4. Värderingar
  1. Grundläggande värderingar
  2. Vilka är dina värderingar
 5. Teamroll Belbin – Din roll i ett team
  1. Vad är en teamroll?
  2. Belbins nio olika teamroller
  3. Dina roller – Vilken roll i teamet är du?
 6. Emotionell Intelligens – Daniel Goleman
  1. Vem är Daniel Goleman
  2. Vad Emotionell intelligens är
 7. Självinventering
  1. Vad Betyder Färdighet
  2. Nedan följer ytterligare färdigheter fördelat på sociala – respektive problemlösnings färdigheter
  3. Kompetens – Vad är det?
  4. Egenskaper – Hur du är som person
 8. Kommunicera med resultat – En del av din Karriär
 9. Lyssna
 10. Respekt och Attityd – för din egen utveckling
  1. Respekt och attityd
  2. Motivation och engagemang
  3. Din syn och andras syn, på samma sak
 11. Feedback
  1. Feedback – Vad är det?
  2. Feedback övning
  3. Feedbacktrappan
  4. Hur ge och ta emot Feedback – Förbered dig och fundera kring vad du vill med att ge denne någon Feedback
 12. Nätverkskarta – Gör Din Egen Karta
  1. Mind Map
 13. Coaching – personliga möten, Skype, Zoom eller mail
 14. Dags att marknadsföra Dig
 15. Sammanfattning

About the Author
Annalena

Annalena Brighty