Categories Pricing Corporate
Professional eBook

Hur mår du egentligen bakom masken

Covid-19 och det psykiska välmåendet

76
Language:  Swedish
År 2020 var ett annorlunda år och det kommer även 2021 att vara. Covid-19 började sprida sig runt om i världen och detta gjorde att en stor del av människor fick ändra sitt sätt att arbeta.
Professional Plus subscription free for the first 30 days, then $8.99/mo
Få åtkomst till boken på vår läsplatta. Ingen reklam i boken.
Content
Description
 1. Acceptera situationen
  1. Att ordna det praktiska
  2. Ta makt över din situation
  3. Personlighetstyper enligt C. G Jung
  4. Personlighetstyper enligt DISC-analys
 2. Big Five
  1. Big 5 och psykisk ohälsa
  2. Kasam
  3. Att skapa meningsfullhet
  4. Att göra det begripligt
  5. Att öka hanterbarhet
  6. Coping
  7. Stress, psykisk hälsa och missbruk
  8. Alkoholmissbruk och KASAM
  9. Depression
 3. Vad är en kris?
  1. Att hantera kriser
  2. Att vara ledare i kris
  3. Digitala aktiviteter
  4. Motivation
  5. Att öka motivation
  6. Inspiration
  7. Testa din förmåga att överleva olika, traumatiska händelser
 4. När blir allting normalt igen?
  1. Ångest i samband och efter COVID-19
  2. Depression
  3. Att ta lärdom av tidigare händelser
  4. Tvånget ökar under pandemin
  5. Hur man påverkas av sina tidigare trauman
  6. Social distansering, arbetslöshet och annat som påverkar
  7. De som blev smittade
 5. Vad är sekundär traumatisering?
  1. Burn out eller traumatisk stress?
  2. PTSD – Post Traumatisk Stress Disorder
  3. PTSD-riskfaktorer
  4. COVID och PTSD
  5. Brain fog (hjärndimma)
  6. Stresshantering
  7. Hanteringsstrategier
 • Slutet på historien
 • Slutnot

År 2020 var ett annorlunda år och det kommer även 2021 att vara. Covid-19 började sprida sig runt om i världen och detta gjorde att en stor del av människor fick ändra sitt sätt att arbeta, träffa sina vänner och släkt och handla. Detta ledde till social isolering, distansarbete och i vissa fall psykiska besvär. Det är detta denna bok handlar om; hur man bäst överlever krisen och även efter krisen. För omställningen tillbaka till det vanliga är lika stor. Vissa personlighetstyper är mer sårbara när det gäller den här typen av anpassningar medan andra klarar det utan några större besvär. Men vilka som klarar av detta vet vi först i efterhand och då behöver vi kunna hjälpa dem som inte klarade av detta lika bra.

About the Author
Ulla

Ulla Sarja