Categories Pricing Corporate
Professional eBook

Framgång och välbefinnande

Led dig själv till balans i livet

0 Recensioner
79
Language:  Swedish
Balans i livet är ett högaktuellt tema. Här är en inspirerande handbok som riktar sig till alla som vill kombinera familj med professionell och personlig utveckling och samtidigt hitta vardagsglädje.
Professional Plus subscription free for the first 30 days, then $8.99/mo
Få åtkomst till boken på vår läsplatta. Ingen reklam i boken.
Description
Content

Balans i livet är ett högaktuellt tema och något som många upplever svårfångat. De flesta söker meningsfulla sammanhang och vardagsglädje, men upplever svårigheter i växelspelet mellan sina egna, familjens, arbetsgivarens och omvärldens förväntningar. Den här är en inspirerande handbok som riktar sig till alla som vill kombinera familj med professionell och personlig utveckling i trygg förvissning om att vara på rätt väg. Den behandlar bl. a. värderingar, livsstil, ansvar och ledarskap och ger exempel på praktiska tankesätt för att kunna styra kursen mot målet – och samtidigt njuta av färden.

 1. Balans i livet – finns det?
  1. Introduktion
  2. Globala trender – i Sverige
 2. Positiv påverkan
  1. Är lyckad och lycklig samma sak?
  2. Gör framgång oss lyckliga – eller når lyckliga lättare framgång?
  3. Framgång och välbefinnande är ett förhållningssätt
  4. Självkänsla och självförtroende
  5. Vem vill du vara?
  6. Jämförelse – en barometer
  7. Vänlighet – tacksamhet – optimism
  8. Våga vara den du är
 3. Kultur
  1. Kultur och värderingar och hur påverkar de mig?
  2. Hur formas våra värderingar
  3. Kulturella traditioner
  4. Dynamiken i en familjekultur
  5. Organisationskultur
 4. Kommunikation
  1. Kommunikation i vardagen
  2. Enkelriktad kommunikation
  3. Passivitet och civilkurage
  4. Samarbete
  5. Att ta plats
  6. Feedback
  7. Symboler och signaler
  8. Utstrålning och karisma
  9. Ordets kraft
  10. Kroppsspråk
  11. Digital kommunikation
  12. Tonalitet
 5. Livsstil
  1. Busy-ness
  2. Meningen med livet
  3. Eller meningen i livet
  4. Hur formar vi vår livsstil?
  5. Vi lever i en globaliserad värld
  6. Är vi lyckligare nu?
  7. Balans i livet
  8. Perspektiv och livsstilsinventering
  9. Vision och mission
  10. Med passion och vision som drivkraft
  11. Att matcha vision med person
  12. Visionboard – en lek och/eller ett framtidskontrakt
  13. S.M.A.R.T
 6. Bromsare
  1. Vad är en bromsare?
  2. Konflikt och samarbete
  3. Bromsmekanismer
  4. Bromsmekanismer inom organisationer
 7. Ansvar
  1. An-svar
  2. Stress är en del av livet
  3. Att bli förförd av sitt arbete
  4. Adrenalinet är vårt stresshormon
  5. Positiv och negativ stress
  6. Positiv stress
  7. Flöde
  8. När blir stress negativ?
  9. Förändringsstress
  10. Utbrändhet – fysisk och känslomässig utmattning
  11. Hur bryter vi oss ur ett negativt stressmönster?
  12. Att förebygga utmattningsstress
  13. Toppar och dalar
 8. Ledarskap
  1. Ledarskap – mycket mer än IQ
  2. Att bygga ett oslagbart team
 9. Framtiden
  1. Framtiden är att leva i förändringar
  2. Framtiden betyder att samverka och bidra – att vara trygg i den du är
  3. Att vårda vår personliga potential
  4. Balans i livet – vad betyder det?
  5. Inför det kommande året
  6. Några kloka ord på vägen
About the Author

Gunilla Demnert