Categories Pricing Corporate
Professional eBook

Från chef till ledare – fem nycklar till framgång

0 Recensioner
1 Review
64
Language:  Swedish
I denna bok beskriver författaren och coachen Nina Karlsdotter Dahlin fem viktiga nycklar till ditt ledarskap som skapar en fundamental plattform att stå på.
Professional Plus subscription free for the first 30 days, then $8.99/mo
Få åtkomst till boken på vår läsplatta. Ingen reklam i boken.
Description
Preface
Content
Reviews

I boken ”Från chef till ledare – fem nycklar till framgång”; beskriver författaren och coachen Nina Karlsdotter Dahlin fem viktiga nycklar till ditt ledarskap som skapar en fundamental plattform att stå på. Att vara chef är idag en stor utmaning i de föränderliga och snabba värld vi lever i. Genom att addera kunskap om ledarskapet utifrån externa och interna faktorer både historiskt och kulturellt får du en ökad förståelse för de utmaningar chefen står inför nu och i framtiden. Nina delar med sig av berättelser ur verkliga livet och vi får följa tre chefers väg från chef till ledare.

De fem nycklarna som författaren har identifierar är att framgångsrika ledare vet vart de är på väg (har en vision), de vet varför de gör det de gör (har en mission) och de har en förmåga att handla i enlighet med vision och mission 
(vet sin värdegrund). De har också förmågan att kommunicera sin vision, mission och värdegrund till 
många genom att möta olika behov, situationer och mottagarens sätt att ta in information. De har dessutom förmågan att skapa goda relationer med alla typer av människor 
och de kan motivera och coacha fram resultat på det sätt som individen behöver.

I mitt arbete med att stödja chefer i sitt ledarskap har jag en stark mission: ”Jag skapar möjligheter och miljöer där människor kan, vill, vågar och får växa och utvecklas i sitt personliga ledarskap”.

Att jobba som chef är en utmaning i dagens komplexa värld av oändliga möjligheter och ständig press att prestera och nå mål. Min ambition är att på olika sätt skapa insikt och kunskap samt bidra med verktyg för att chefen ska kunna leda sig själv för att också kunna leda andra.

Min mission har följt mig en längre tid, och har det senaste året fått en djupare mening då mitt liv förändrades radikalt. Vid 42 års ålder blev jag mamma för första gången. Min önskan är att min son, Eric, ska få verka i miljöer där han får träffa människor som möter honom med empati och respektfull kommunikation. Jag hoppas att hans framtida lärare och chefer har kunskap och kompetenser att låta honom växa och utvecklas i den takt som är rätt för honom, så att han kan uppfylla hela sin potential att bli den fantastiska individ som han är. Jag tillägnar denna bok till min Eric.

Nacka i juli 2014

Nina Karlsdotter Dahlin

 1. Vad kännetecknar framgångsrika ledare?
  1. Harvard Business School om framgångsrika företag
  2. Skillnaden mellan chefens och ledarens fokus
  3. Vad tror du på?
 2. Från chef till ledare – externa faktorer
  1. Från jordbrukssamhälle till konceptsamhälle
  2. Samhällets utveckling ställer krav på ledaren
  3. Kulturens påverkan på ledaren
  4. ”Millenials” ställer krav på förändrat ledarskap
 3. Från chef till ledare – interna faktorer
  1. Systemteori
  2. ”Tipping point” och den kritiska punkten
  3. Människans förmåga till förändring
  4. Min personliga ”tipping point”
 4. Vision
  1. Göran – en VD hittar en ny vision
 5. Mission
  1. Rune – en pensionerad vaktmästare berättar om sin mission
 6. Värdegrund
  1. Jang-min – en mellanchef stärker sin värdegrund
 7. God kommunikation
  1. Kommunikativt ledarskap
  2. Tanke, känsla och handling
  3. Fredlig kommunikation
  4. Rent språk
  5. Att sända på ”alla kanaler”
 8. Coachande förhållningssätt
  1. Coachande ledarskap
  2. Utvecklingsprocessen NÖHRA
  3. Ditt önskade läge skapar handlingskraft
 9. Slutord
Pricksäker och utvecklande läsning som kan omsättas i praktiken, bland annat med hjälp av bokens värdefulla exempel.
More reviews
About the Author

Nina Karlsdotter Dahlin

Nina Karlsdotter Dahlin, född 1972, är en västerbottenstjej med internationell bakgrund. Med arbetslivserfarenhet som chef, projektledare, HR-specialist och karriärcoach har hon en stor verktygslåda av erfarenheter, metoder och modeller för att kunna coacha individen och gruppen till utveckling.

Med en pedagogisk och retorisk skicklighet kliver hon in i en grupp och hittar den viktigaste utmaningen att fokusera på. Hon föreläser, utbildar och coachar i utvecklingsprocesser inom ledarskap och medarbetarskap, där grundteorier från beteendevetenskapen kopplas samman med kommunikationsmodeller och ett coachande förhållningssätt. 

Hon är uppvuxen i krigets Iran, paradiset Malaysia, ett oroligt Algeriet och senare som vuxen i USA. Det egna chockartade mötet med Sverige som 16-åring på Lundsbergs Internatskola, blev en fundamental upplevelse som stärkte hennes värdegrund. Kontrasten utanför den skyddade verkstaden i Värmlandsskogarna kom på första jobbet, där Jante, Luther och kollektivt konsensustänkande krockade med träningen från amerikanska och internationella skolors pedagogik. Beteendevetenskapen blev ingången till att förstå kultur, kommunikation och reaktionsmönster hos individen, i gruppen och i organisationen.

Efter många års research, empiriska studier och ständigt nyfiken omvärldsbevakning, utmanar hon idag såväl svenskt näringsliv som demokratiskt styrda organisationer, genom att ifrågasätta nuvarande strukturer, system och ledarskap.

Hon driver sedan 2009 företaget Karlsdotter Ledarskap AB och har tidigare utgivit boken ”Så lyckas du som chef” år 2012 vid Ekerlids förlag. Den finns även i en omarbetad pocketversion från år 2013 på samma förlag.