Lär lätt! Företagsekonomi Övningsbok

Omdömen:
( 0 )
105 pages
Språk:
 sv
En gratis övningsbok till företagsekonomi för studenter på kandidat och magisternivå.
Det här är en gratis eBok för studerande
Läs online eller ladda ner gratis läroböcker som pdf. Mindre än 15 % reklam.
 
Business-prenumeration gratis de första 30 dagarna, sedan $5.99/månad
Våra senaste eBöcker
Om författaren

Principal achievements

Given the global importance of creating innovative business models that create and capture value for broad stakeholder groups in society, and the evident lack of research in this area, Christian Nielsen’s clear vision led to the establishment of the Busines

Christian Nielsen (cand.oecon., ph.d.) er ansat som lektor ved Aalborg Universitet og leder forskningscenteret CREBS (Center for Research Excellence in Business modelS). Derudover koordinerer Christian kandidatgraden i økonomistyring og varetager flere ledelseshverv på og uden for universitetet. Han

En gratis övningsbok till företagsekonomi för studenter på kandidat och magisternivå

Boken är uppdelad på så sätt att uppgifterna riktar sig mot de respektive kapitel i läroboken Företagsekonomi. Uppgifterna är så konstruerade att de täcker det pensum som genomgås i läroboken.

Enskilda uppgifter kommer naturligtvis att relatera till flera olika ämnen samtidigt och i dessa fall bör eftersträvas att placera uppgiften i förhållande till det ämnet som den handlar om mest. Till många av bokens uppgifter finns det en vägledande lösning. Dessa uppgifter är markerade med en *. Slutligen finns det en rad extrauppgifter utan vägledande lösningar, som är täcks av andra lösningar.

 1. Företagsekonomi generellt
  1. Uppgift 1.1 Företagsekonomins uppgift
  2. Uppgift 1.2 Företagsformer och målsättningar
  3. Uppgift 1.3 Tjänsteföretag
  4. Uppgift 1.4 Offentliga företag
  5. Uppgift 1.5 Utgifter versus kostnader
  6. Uppgift 1.6 Vad är det som gör att ett företag hålls samman?
  7. Uppgift 1.7 Företagets intressenter
  8. Uppgift 1.8 Ekonomistyrning versus externredovisning
  9. Uppgift 1.9 Ekonomistyrningens roll i företaget
 2. Marknad och avsättning
  1. Uppgift 2.1 Olika marknadsformer
  2. Uppgift 2.2 Förutsättningar för fullkomlig konkurrens
  3. Uppgift 2.3 Totalintäktsfunktion
  4. Uppgift 2.4 Marginalintäktsfunktionen
  5. Uppgift 2.5 Efterfrågefunktionen
  6. Uppgift 2.6 Utbudsfunktionen
  7. Uppgift 2.7 Optimering
  8. Uppgift 2.8 Optimering utifrån ett totalperspektiv
  9. Uppgift 2.9 Optimering från både ett total- och marginalperspektiv
  10. Uppgift 2.10 Matematisk lösning av ett optimeringsproblem
  11. Uppgift 2.11 Utbudsfunktion och marginalintäkter
  12. Uppgift 2.12 Efterfrågefunktionen för en vara
  13. Uppgift 2.13 Efterfrågan, Uppgift med 2 marknader
  14. Uppgift 2.14 Break-even
  15. Uppgift 2.15 Försäljning och marknadsföringskostnader
  16. Uppgift 2.16 Försäljning och optimering av prissättning
  17. Uppgift 2.17 Optimering av marknadsföringsutgifterna
  18. Uppgift 2.18 Elasticitet
 3. Produktions- och lagerhållningsteori
  1. Uppgift 3.1 Produktionsfunktionen
  2. Uppgift 3.2 Cobb-Douglas produktionsfunktionen
  3. Uppgift 3.3 Relevanta kostnader i samband med en beslutsituation
  4. Uppgift 3.4 Restriktionsteori (Theory of constraints)
  5. Uppgift 3.5 Outsourcing, kvalitativa bedömningar
  6. Uppgift 3.6 Beslutsituationer kring outsourcing
  7. Uppgift 3.7 Processtid
  8. Uppgift 3.8 Omorganisering av produktionslayout
  9. Uppgift 3.9 Produktionslayout former
  10. Uppgift 3.10 Kvalitetskostnader
  11. Uppgift 3.11 Lagervärderingsmodeller
  12. Uppgift 3.12 JIT
  13. Uppgift 3.13 Kvalitetskostnader
  14. Uppgift 3.14 Kvalitetskostnader
  15. Uppgift 3.15 Produktionsfaktorer
  16. Uppgift 3.16 Produktionsfaktorer
  17. Uppgift 3.17 Produktionsökning
  18. Uppgift 3.18 Försäljningsoptimering
  19. Uppgift 3.19 Produktion och försäljning
  20. Uppgift 3.20 Optimering av lagerhållningskostnader
  21. Uppgift 3.21 Optimering av orderstorlek
  22. Uppgift 3.22 Optimering av seriestorlek
 4. Företagets finansiella position
  1. Uppgift 4.1 Ränta
  2. Uppgift 4.2 Effektiv ränta
  3. Uppgift 4.3 Lånetyper
  4. Uppgift 4.4 Annuitetslån
  5. Uppgift 4.5 Leverantörskredit
  6. Uppgift 4.6 Time value of money
  7. Uppgift 4.7 Framtidsvärde
  8. Uppgift 4.8 Nuvärde
  9. Uppgift 4.9 Avkastningskriterier
  10. Uppgift 4.10 Räkne
  11. Uppgift med avkastningskriteriet
  12. Uppgift 4.11 Anskaffning av anläggningstillgångar
  13. Uppgift 4.12 Investering i anläggningstillgångar
  14. Uppgift 4.13 Värdering av kassaflöde
 5. Kostnader
  1. Uppgift 5.1 Vad är skillnaden mellan utgifter och kostnader?
  2. Uppgift 5.2 Vad är skillnaden mellan fasta kostnader och variabla kostnader?
  3. Uppgift 5.3 Är alla kostnader variabel på lång sikt?
  4. Uppgift 5.4 Vad betyder alternativkostnader?
  5. Uppgift 5.5 Hur defi nieras marginalkostnader?
  6. Uppgift 5.6 För vilken typ av produkter kan företag med fördel använda ordertillverkning?
  7. Uppgift 5.7 Vilka typer av företag kan med fördel använda sig av processkalkyler?
  8. Uppgift 5.8 Nämn tre risker med felaktigt valt kostnadsfördelningssystem.
  9. Uppgift 5.9 Kostnads-sudoku
  10. Uppgift 5.10 Prissättning för en orderproducerande verksamhet
  11. Uppgift 5.11 Processkalkylering
  12. Uppgift 5.12 Fördelning av serviceavdelningens omkostnader
  13. Uppgift 5.13 Fördelning av serviceavdelningens omkostnader
  14. Uppgift 5.14 Tillverkning och prissättning
  15. Uppgift 5.15 Tillverkning och prissättning
  16. Uppgift 5.16 Val av maskiner
  17. Uppgift 5.17 Ekonomisk värdering av ett projekt
  18. Uppgift 5.18 Ekonomisk värdering av maskinbyte
  19. Uppgift 5.19 Ekonomisk värdering av kostnader
 6. Prissättnings- och produktmixbeslut
  1. Uppgift 6.1 Förklara varför Cost-Volume-Profi t analyser genomförs, samt redogör i vilka praktiska situationer de är användbara
  2. Uppgift 6.2 Finns det situationer, där cost-volume-profi t analyser inte nödvändigtvis är användbara?
  3. Uppgift 6.3 När man står inför ett prissättnings och produktmix problem, vilka faktorer är det som är avgörande för beslutet?
  4. Uppgift 6.4 Hur skiljer sig sådana prissättnings- och produktmix beslut från varandra på kort och på lång sikt?
  5. Uppgift 6.5 Härled Cost-Volume-Profit linjen från följande linjer:
  6. Uppgift 6.6 Cost-Volume-Profit beräkning
  7. Uppgift 6.7 Hur skiljer sig sådana prissättnings- och produktmix beslut från varandra på kort och på lång sikt?
  8. Uppgift 6.8 Beskriver kort de mest centrala faktorer för ett produktmix beslut.
  9. Uppgift 6.9 Beskriver de 2 situationer som ett företag kan befi nna sig i när de skall prissätta.
  10. Uppgift 6.10 Pristagande verksamhet, kort sikt
  11. Uppgift 6.11 Prissättande verksamhet, kort sikt
  12. Uppgift 6.12 CVP analys av ett flygbolag
  13. Uppgift 6.13 Prissättning
 7. Vägledande svar
 8. Introduktion i företagsekonomi
 9. Vägledande svar 1.1 Företagsekonomins uppgift
  1. Vägledande svar 1.2 Företagsformer och deras målsättningar
  2. Vägledande svar 1.3 Tjänsteföretag
  3. Vägledande svar 1.4 Offentliga företag
  4. Vägledande svar 1.5 Utgifter vs kostnader
  5. Vägledande svar 1.6 Vad är det som gör att ett företag hålls samman?
  6. Vägledande svar 1.7 Företagets intressenter
  7. Vägledande svar 1.8 Ekonomistyrning versus externredovisning
  8. Vägledande svar 1.9 Ekonomistyrningens roll i företaget
 10. Marknaden
 11. Vägledande svar 2.1 Olika marknadsformer
  1. Vägledande svar 2.2 Förutsättningar för fullkomlig konkurrens
  2. Vägledande svar 2.3 Totalintäktsfunktion
  3. Vägledande svar 2.4 Marginalintäktsfunktionen
  4. Vägledande svar 2.5 Efterfrågefunktionen
  5. Vägledande svar 2.6 Utbudsfunktionen
  6. Vägledande svar 2.7 Optimering
  7. Vägledande svar 2.8 Optimering utifrån ett totalperspektiv
  8. Vägledande svar 2.9 Optimering från både ett total- och marginalperspektiv
  9. Vägledande svar 2.10 Matematisk lösning av ett optimeringsproblem
  10. Vägledande svar 2.11 Efterfrågefunktion och marginalintäkter
  11. Vägledande svar 2.12 Efterfrågefunktionen för en vara
  12. Vägledande svar 2.13 Efterfågefunktion, Uppgift med 2 marknader
  13. Vägledande svar 2.14 Break-even
  14. Vägledande svar 2.15 Försäljning och marknadsföringskostnader
  15. Vägledande svar 2.16 Försäljning och optimering av prissättning
  16. Vägledande svar 2.17 Optimering av marknadsföringsutgifterna
  17. Vägledande svar 2.18 Elasticiteter
 12. Produktions- och lagerhållningsteori
 13. Vägledande svar 3.1 Produktionsfunktionen
  1. Vägledande svar 3.2 Cobb-Douglas produktionsfunktionen
  2. Vägledande svar 3.3 Relevanta kostnader i samband med en beslutsituation
  3. Vägledande svar 3.4 Restriktionsteori (Theory of constraints)
  4. Vägledande svar 3.5 Outsourcing, kvalitativa bedömningar
  5. Vägledande svar 3.6 Beslutsituationer kring outsourcing
  6. Vägledande svar 3.7 Processtid
  7. Vägledande svar 3.8 Omorganisering av produktionslayout
  8. Vägledande svar 3.9 Produktionslayoutformer
  9. Vägledande svar 3.10 Kvalitetskostnader
  10. Vägledande svar 3.11 Lagervärderingsmodeller
  11. Vägledande svar 3.12 JIT
  12. Vägledande svar 3.13 Kvalitetskostnader
  13. Vägledande svar 3.14 Kvalitetskostnader
  14. Vägledande svar 3.15 Produktionsfaktorer
  15. Vägledande svar 3.16 Produktionsfaktorer
  16. Vägledande svar 3.17 Produktionsökning
  17. Vägledande svar 3.18 Försäljningsoptimering
  18. Vägledande svar 3.19 Produktion och försäljning
  19. Vägledande svar 3.20 Optimering av lagerhållningskostnader
  20. Vägledande svar 3.21 Optimering av orderstorlek
  21. Vägledande svar 3.22 Optimering av seriestorlek
 14. Företagets finansiella position
 15. Vägledande svar 4.1 Ränta
  1. Vägledande svar 4.2 Effektiv ränta
  2. Vägledande svar 4.3 Lånetyper
  3. Vägledande svar 4.4 Annuitetslån
  4. Vägledande svar 4.5 Leverantörskredit
  5. Vägledande svar 4.6 Time value of money
  6. Vägledande svar 4.7 Framtidsvärde
  7. Vägledande svar 4.8 Nuvärde
  8. Vägledande svar 4.9 Avkastningskriterier
  9. Vägledande svar 4.10 Räkne Uppgift med avkastningskriteriet
  10. Vägledande svar 4.11 Anskaffning av anläggningstillgångar
  11. Vägledande svar 4.12 Investering i anläggningstillgångar
  12. Vägledande svar 4.13 Värdering av kassaflöde
 16. Kostnader
  1. Vägledande svar 5.1 Vad är skillnaden mellan utgifter och kostnader?
  2. Vägledande svar 5.2 Vad är skillnaden mellan fasta kostnader och variabla kostnader?
  3. Vägledande svar 5.3 Är alla kostnader variabla på lång sikt?
  4. Vägledande svar 5.4 Vad betyder alternativkostnader?
  5. Vägledande svar 5.5 Hur definierar man marginalkostnader?
  6. Vägledande svar 5.6 För vilken typ av produkter kan företag med fördel använda ordertillverkning?
  7. Vägledande svar 5.7 Vilka typer av företag kan med fördel använda sig av processkalkyler?
  8. Vägledande svar 5.8 Nämn tre risker med felaktigt valt kostnads-fördelningssystem.
  9. Vägledande svar 5.9 Kostnads-sudoku
  10. Vägledande svar 5.10 Prissättning för en orderproducerande verksamhet
  11. Vägledande svar 5.11 Processkalkylering
  12. Vägledande svar 5.12 Fördelning av serviceavdelningens omkostnader
  13. Vägledande svar 5.13 Fördelning av serviceavdelningens omkostnader
  14. Vägledande svar 5.14 Tillverkning och prissättning
  15. Vägledande svar 5.15 Tillverkning och prissättning
  16. Vägledande svar 5.16 Val av maskiner
  17. Vägledande svar 5.17 Ekonomisk värdering av ett projekt
  18. Vägledande svar 5.18 Ekonomisk värdering av maskinbyte
  19. Vägledande svar 5.19 Ekonomisk värdering av kostnader
 17. Prissättnings- och produktmixbeslut
  1. Vägledande svar 6.1 Förklara varför Cost-Volume-Profit analyser genomförs, samt redogör för i vilka praktiska situationer de är användbara.
  2. Vägledande svar 6.2 Finns det situationer, där cost-volume-profit analyser inte nödvändigtvis är användbara?
  3. Vägledande svar 6.3 När man står inför ett prissättnings- och produktmixproblem, vilka faktorer är det som är avgörande för beslutet?
  4. Vägledande svar 6.4 Hur skiljer sig sådana prissättnings- och produktmixbeslut från varandra på kort och på lång sikt?
  5. Vägledande svar 6.5 Härled Cost-Volume-Profit linjen från följande linjer: Vinst = Omsättning – kostnader
  6. Vägledande svar 6.6 Cost-Volume-Profi t beräkning
  7. Vägledande svar 6.7 Beskriv de två beslutssituationer som ett företag står inför i samband med prissättning.
  8. Vägledande svar 6.8 Beskriv kort de mest centrala faktorer för ett produktmixbeslut.
  9. Vägledande svar 6.9 Beskriv de två situationer som ett företag kan befinna sig i när det skall prissätta.
  10. Vägledande svar 6.10 Pristagande verksamhet, kort sikt
  11. Vägledande svar 6.11 Prissättande verksamhet, kort sikt
  12. Vägledande svar 6.12 CVP analys av ett flygbolag
  13. Vägledande svar 6.13 Prissättning