Lär lätt! Företagsekonomi Kompendium

Omdömen:
( 0 )
128 pages
Språk:
 sv
Ett gratis kompendium till företagsekonomi för studenter på kandidat och magisternivå.
Det här är en gratis eBok för studerande
Läs online eller ladda ner gratis läroböcker som pdf. Mindre än 15 % reklam.
 
Business-prenumeration gratis de första 30 dagarna, sedan $5.99/månad
Våra senaste eBöcker
Om författaren

Principal achievements

Given the global importance of creating innovative business models that create and capture value for broad stakeholder groups in society, and the evident lack of research in this area, Christian Nielsen’s clear vision led to the establishment of the Busines

Christian Nielsen (cand.oecon., ph.d.) er ansat som lektor ved Aalborg Universitet og leder forskningscenteret CREBS (Center for Research Excellence in Business modelS). Derudover koordinerer Christian kandidatgraden i økonomistyring og varetager flere ledelseshverv på og uden for universitetet. Han

Ett gratis kompendium till företagsekonomi för studenter på kandidat och magisternivå

Syftet med boken ’Lär lätt företagsekonomi – kort och precist” är att ge den studerande ett supplement till tentamens läsning och det övriga materialet under de grundläggande kurserna i områdena: ekonomi, företagsekonomi och ekonomistyrning. Boken försöker att förklara ämnena på ett lättförstålig och översiktlig sätt genom att ge korta exempel och fall från konkreta företag, för att presentera ämnena i ett realistisk och förstålig perspektiv. Boken är följaktligen mer än enbart ett kompendium för ämnena med exemplen och räkneuppgifter.

Bokens avsnitt är därför uppbyggda så att varje ämne inledningsvis beskrivs kort, ämnets specifika problemställningar presenteras och det åskådliggörs varför de kan vara viktig för företag. Därefter fördjupas ämnet genom att ge exempel och fall från konkreta företag, för att visa vad problemställningen kan går ut på. Företagsexempel är utvalda så att tillverknings- service, forsknings och offentliga företagsproblem belyses. I slutet av varje kapitel följer en rad instuderingsfrågor där den studerande har möjlighet att fundera vidare över ämnet, samt kontrollera sin förståelse av kapitlets innehåll.

Varje kapitel är uppbyggt på följande sätt:

-Inledning med instuderingspunkter och överblick över kapitlet

-Teori med korta konkreta exempel för att belysa och diskutera problemställningen

-Instuderingsfrågor

Boken kan därför läsas på olika sätt med varierande djupgående, utifrån den studerandes behov. Boken i sig kan fungera som lärobok, då den täcker grunderna i de ekonomisk ämnen, och fokuserar på att gå igenom de grundläggande teorier och begreppen inom företagsekonomi och ekonomistyrning. Den kan också användas som ett översiktskapande redskap. En annan möjlighet är att ändvända lärobokens kompletterande exempel och konkreta företagsexempel för att visa olika perspektiv och bredare företagsekonomiska problem. Slutligen kan de kompletterande instuderingsfrågorna användas inför tentamensinlärning.

I samband med bokens uppbyggnad länkas de vanligaste engelska uttrycken, som förklaras med svenska definitioner, till en rad av de läroböcker som används vid undervisning i företagsekonomi och ekonomistyrning för att säkerställa att den studerande kan navigera någorlunda problemfritt mellan denna och de övriga läroböckerna

 1. Introduktion till företagsekonomi
  1. Företaget och dess målsättningar
  2. Extern versus intern redovisning
  3. Nya utmaningar från den nya ekonomin
  4. Instuderingsfrågor
 2. Marknaden
  1. Marknadsformer och antal av säljare
  2. Utbuds- och efterfrågefunktioner
  3. Elasticiteter
  4. Utbud och utbudsfunktionen
  5. Optimering och optimeringsmodeller
  6. Prognoser
  7. Instuderingsfrågor
 3. Produktions- och lagerhållningsteori
  1. Produktion
  2. Lagerhållningsteori
  3. Instuderingsfrågor
 4. Företagens finansiella position
  1. Ränteräkning
  2. Typer av lån
  3. Metoder för investeringskalkyler
  4. Extern finansiell kontroll
  5. Instuderingsfrågor
 5. Kostnader
  1. Kostnadsbegrepp inom ekonomistyrning
  2. Traditionella kostnadsfördelningssystem
  3. Instuderingsfrågor
 6. Prissättning
  1. Break-even analys
  2. Prissättnings- och produktmixbeslut
  3. Instuderingsfrågor
 7. Referenser och kompletterande läsning