Fältteori och hur fältet påverkar oss

Omdömen:
( 0 )
47 pages
Språk:
 sv
Vad påverkar vad? Vem påverkar vem? Hur kommer det sig att vissa personer rätt som det är får utrymme och makt i en organisation? Hur ser då organisationen ut? Hur ser samhället ut?
Det här är en Business-eBok
Business-prenumeration gratis de första 30 dagarna, sedan $5.99/månad
 
Få åtkomst till boken på vår läsplatta. Ingen reklam i boken.
Våra senaste eBöcker
Om författaren

Författarna arbetar sedan flera år med ledarskapsutveckling och affärs-coachning för företag och andra målstyrda verksamheter. De har också producerat utbildningen IHM Coachande Ledarskap för IHM Business School som en del i deras masterprogram. De producerar även ledarskapsutbildningar för

Den vetenskapliga grunden fördjupas kring kaos- och fältteori och sätts i relation till praktiska exempel från arbetslivet.

Ett experiment ger ofta en kraftfull reaktion på alla som medverkar i experimentet. Efteråt samlas gruppen för reflektion över vad som hände och slutligen skrivs en rapport utifrån vetenskap och beprövad praxis.

I boken har experimentet bytts ut mot en berättelse. I texten som följer sker en reflektion över några av de fenomen som berättelsen har beskrivit.

En teoretisk diskussion är också invävd för att ge historik, bakgrund och namn på personer som lyft denna forskning ett ordentligt snäpp framåt.

Vad påverkar vad? Vem påverkar vem? Hur kommer det sig att vissa personer rätt som det är får utrymme och makt i en organisation? Hur ser då organisationen ut?

Hur ser samhället ut? Utifrån dessa frågor blir det naturligt att inledningen till kapitlet om fältteori kan handla om psykopati.

I ett samtal mellan coach – coachee eller chef – medarbetare påverkas bägge parter alltid av de så kallade fält som finns i deras omgivning. En stark kraft i fältet, en chef eller ledande personlighet, kan alltså få genomslag och deformera den interaktiva utvecklingscykeln.

Genom att lyfta blicken och vara medveten om detta går detta att hantera.

Läsarens val och ansvar

Läsaren väljer vad som känns meningsfullt eller inte. Läsaren funderar över vad som ska accepteras, förkastas eller behöver reflekteras över ett tag till.

”Sanningen” har många ansikten. Författarnas erfarenheter visar upp några av dessa ”ansikten”. Det finns fler!

  1. Den entusiasmerande psykopaten
  2. Tre sorters högmod
  3. Att knäcka en organisation – Information till en personaldirektör