Categories Pricing Corporate
Professional eBook

Excel 2016 grund

146
Language:  Swedish
Denna handledning tar dig igenom allt det du behöver veta om hur du använder Excel på en enkel nivå.
Professional Plus subscription free for the first 30 days, then $8.99/mo
Få åtkomst till boken på vår läsplatta. Ingen reklam i boken.
Description
Content

Denna handledning tar dig igenom allt det du behöver veta om hur du använder Excel på en enkel nivå.

Du lär dig att:

 • Komma igång med Excel 2016
 • Lägga och tal till kalkylblad
 • Använda Autofyll för att kopiera former och skapa serier
 • Skapa en grundläggande formel
 • Använda Medel Min och Max
 • Arbeta med kalkylblad
 • Och mycket annat
 1. Först av allt Starta Excel 
  1. Excel-fönstret 
  2. Menyfliksområdet 
  3. Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst 
  4. Anpassa menyfliksområdet 
  5. Använda Zoom 
  6. Tilldela kortkommandon med Alt-tangenten 
  7. Lägga till värden i arbetsbokens egenskaper 
  8. Dialogrutan Avancerade egenskaper 
 2. Spara 
  1. Spara en arbetsbok för första gången 
  2. Spara arbetsboken när den redan har ett namn 
  3. Spara med annat filformat 
  4. Spara filer med distanslagring 
  5. Bibehålla kompatibilitet 
 3. Backstage vyn 
  1. Backstage vyn 
  2. Excel alternativ 
 4. Dela arbetsboken med andra 
  1. Dela med andra 
  2. Dela med andra via Arkivmenyn 
  3. Dela med andra från arbetsboken 
  4. Dela via e-post 
  5. Öppna en delad arbetsbok 
 5. Skapa kalkylblad och arbetsböcker 
  1. Skapa en ny tom arbetsbok 
  2. Skapa nya arbetsböcker genom mallar 
  3. Ändra ordningen för kalkylblad 
  4. Flytta eller kopiera till en annan arbetsbok 
  5. Ställ in hur många kalkylblad du vill börja med 
  6. Importera en .CSV-fil 
 6. Lägga till data 
  1. Lägga till text 
  2. Lägga till tal 
  3. Förflytta dig i ett kalkylblad 
  4. Markörfigurer (Muspekarens former) 
  5. Markera data i ett kalkylblad 
 7. Navigera i din arbetsbok 
  1. Sök information i en arbetsbok 
  2. Infoga hyperlänkar 
  3. Använd Gå till 
  4. Använd namnrutan för att navigera 
 8. Arbetsboksvyer 
  1. Introduktion till vyer 
  2. Sidbrytningar 
  3. Skapa anpassade vyer 
 9. Arbeta med data 
  1. Kopiera och Klistra in 
  2. Kopiera genom att dra 
  3. Flytta genom att dra 
  4. Använda Klistra in special 
 10. Formatera celler och kalkylblad 
  1. Gruppen tecken 
  2. Gruppen Justering 
  3. Gruppen Tal 
  4. Radbryt text i en cell 
  5. Hämta format 
 11. Sammanfoga eller dela celler 
  1. Sammanfoga celler 
  2. Sammanfoga i bredd 
  3. Separera celler 
  4. Sidhuvud och sidfot 
  5. Sidhuvud och sidfot 
 12. Utskriftsrubriker 
  1. Utskriftsrubriker 
 13. Dölj och Ta fram rader och kolumner 
  1. Dölj kolumner 
  2. Ta fram kolumner 
  3. Dölja rader 
  4. Ta fram rader 
 14. Alternativ för utskriftsformat för kalkylblad 
  1. Ändra utskriftsformat 
  2. Menyfliken Sidlayout 
  3. Ändra marginalerna 
  4. Anpassade marginaler 
  5. Ändra storlek på sidhuvud och sidfot 
  6. Ställa in utskriftsformat 
 15. Skriv ut ett kalkylblad eller en arbetsbok 
  1. Skriva ut 
  2. Skriva ut enskilda kalkylblad 
 16. Cellformat 
  1. Tillämpa cellformat 
  2. Skapa cellformat 
 17. Autofyll 
  1. Kopiera data med Autofyll 
  2. Fyll dataserier med Autofyll 
  3. Kopiera formatering med Autofyll 
 18. Flash Fill 
  1. Flash Fill 
 19. Formler 
  1. Introduktion till formler 
  2. Vad består en formel av? 
 20. Skapa formler 
  1. Addera, Subtrahera, Multiplicera, Dividera 
  2. Göra ändringar av formeln i en cell 
  3. Göra ändringar av formler i formelfältet 
  4. Använd Autofyll för att kopiera formler 
 21. Tvingat företräde 
  1. Utvärderingsordning (efter prioritet) (BODMAS) 
 22. Absoluta cellreferenser 
  1. Absoluta cellreferenser 
  2. Hur man skapar en absolut cellreferens 
  3. Relativa cellreferenser 
 23. Grundläggande funktioner 
  1. Grundläggande funktioner 
  2. Använda grundläggande funktioner via knappen Autosumma 
 24. Hantera kalkylblad och arbetsböcker 
  1. Introduktion till kalkylblad 
 25. Skapa och formatera kalkylblad 
  1. Lägga till kalkylblad till befintliga arbetsböcker 
  2. Ta bort kalkylblad 
  3. Kopiera och flytta kalkylblad 
  4. Byt namn på ett kalkylblad 
  5. Gruppera kalkylblad 
  6. Ändra kalkylbladets flikfärg 
  7. Dölja kalkylblad 
  8. Summera över kalkylblad 
 26. Manipulera fönstervyer 
  1. Dela fönstret 
  2. Öppna två kopior av samma arbetsbok 
About the Author
Shelley

Shelley Fishel