Categories Pricing Corporate
Professional eBook

Excel 2013 grund del ett

172
Language:  Swedish
Denna handledning introducerar allt det du behöver veta för att kunna använda Excel på en grundläggande nivå.
Professional Plus subscription free for the first 30 days, then $8.99/mo
Få åtkomst till boken på vår läsplatta. Ingen reklam i boken.
Description
Content

Denna handledning introducerar allt det du behöver veta för att kunna använda Excel på en grundläggande nivå.

Du lär dig att:

 • Använda Excel 2013
 • Lägga till text och tal i kalkylblad
 • Använda Autofyllnad för att kopiera formler och skapa serier
 • Skapa en grundläggande formel
 • Använda Medel, Minimum och Maximum
 • Arbeta med kalkylblad
 • Och mycket annat
 1. Först av allt
  1. Starta Excel
  2. Excel-fönstret
  3. Menyfliksområdet
  4. Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst
  5. Anpassa menyfliksområdet
  6. Använda Zoom
  7. Tilldela kortkommandon med Alt-tangenten
  8. Lägga till värden i arbetsbokens egenskaper
 2. Spara
  1. Spara en arbetsbok för första gången
  2. Spara arbetsboken när den redan har ett namn
  3. Spara med ett annat filformat
  4. Spara filer med distanslagring
  5. Bibehålla kompatibilietsläge
 3. Backstage vyn
  1. Backstage vyn
  2. Excel alternativ
 4. Dela via Backstage vyn
  1. Dela via e-post
  2. Bjud in andra att dela
  3. Öppna en delad arbetsbok
 5. Skapa kalkylblad och arbetsböcker
  1. Skapa en ny tom arbetsbok
  2. Skapa nya arbetsböcker genom mallar
  3. Ändra ordningen för kalkylblad
  4. Flytta eller kopiera till en annan arbetsbok
  5. Ställ in hur många kalkylblad du vill börja med
  6. Importera en .CSV-fil
 6. Lägga till data
  1. Lägga till text
  2. Lägga till tal
  3. Förflytta dig i ett kalkylblad
  4. Markörfigurer (Muspekarens former)
  5. Markera data i ett kalkylblad
 7. Navigera i din arbetsbok
  1. Sök information i en arbetsbok
  2. Infoga hyperlänkar
  3. Använd Gå till
  4. Använd namnrutan för att navigera
 8. Arbetsboksvyer
  1. Introduktion till vyer
  2. Normalvyn
  3. Sidlayoutvyn
  4. Förhandsgranska sidbrytning
  5. Sidbrytningar
  6. Skapa anpassade vyer
 9. Arbeta med data
  1. Klipp ut, Kopiera och Klistra in
  2. Flytta genom att dra
  3. Använda Klistra in special
 10. Formatera celler och kalkylblad
  1. Gruppen tecken
  2. Gruppen Justering
  3. Gruppen Tal
  4. Radbryt text i en cell
  5. Hämta format
 11. Sammanfoga eller dela celler
  1. Sammanfoga celler
  2. Sammanfoga i bredd
  3. Centrera över kolumner
  4. Sammanfoga celler
  5. Separera celler
  6. Sidhuvud och sidfot
  7. Infoga sidhuvud och sidfot
 12. Utskriftsrubriker
  1. Utskriftsrubriker
 13. Dölj och Ta fram rader och kolumner
  1. Dölj kolumner
  2. Ta fram kolumner
  3. Dölja rader
  4. Ta fram rader
 14. Alternativ för utskriftformat för kalkylblad
  1. Sidorientering
  2. Ändra utskriftsformat
  3. Ändra marginalerna
  4. Ändra storlek på sidhuvud och sidfot
  5. Ställa in utskriftsformat
 15. Skriv ut ett kalkylblad eller en arbetsbok
  1. Skriva ut
  2. Skriva ut enskilda kalkylblad
 16. Cellformat
  1. Tillämpa cellformat
  2. Skapa cellformat
 17. Autofyll
  1. Fyll dataserier med Autofyll
  2. Kopiera formatering med Autofyll
 18. Flash Fill
  1. Flash Fill
 19. Formler
  1. Introduktion till formler
 20. Skapa formler
  1. Addera, Subtrahera, Multiplicera, Dividera
  2. Göra ändringar av formeln i en cell
  3. Göra ändringar av formler i formelfältet
  4. Använd Autofyll för att kopiera formler
 21. Tvingat företräde
  1. Utvärderingsordning (efter prioritet) (BODMAS)
 22. Absoluta cellreferenser
  1. Absoluta cellreferenser
  2. Hur man skapar en absolut cellreferens
  3. Relativa cellreferenser
 23. Grundläggande funktioner
  1. Grundläggande funktioner
  2. Använda grundläggande funktioner via knappen Autosumma
 24. Hantera kalkylblad och arbetsböcker
  1. Introduktion till kalkylblad
 25. Skapa och formatera kalkylblad
  1. Lägga till kalkylblad till befintliga arbetsböcker
  2. Ta bort kalkylblad
  3. Kopiera och flytta kalkylblad
  4. Byt namn på ett kalkylblad
  5. Gruppera kalkylblad
  6. Ändra kalkylbladets flikfärg
  7. Dölja kalkylblad
  8. Summera över kalkylblad
 26. Manipulera fönstervyer
  1. Dela fönstret
  2. Öppna två kopior av samma arbetsbok
About the Author
Shelley

Shelley Fishel