Categories Pricing Corporate
Free Textbook

Elektronöverföring och Magnetism på Atomär Nivå

Del-III

231
Language:  Swedish
Tanken med denna bok är att på svenska ge en presentation av Marcus’ elektronöverföringsteori, en teori som för övrigt belönades med 1992 års Nobelpriset i kemi.
Download free PDF textbooks or read online. Less than 15% adverts
Business-prenumeration gratis de första 30 dagarna, sedan $5.99/månad
Description
Content

Tanken med denna bok är att på svenska ge en presentation av Marcus’ elektronöverföringsteori, en teori som för övrigt belönades med 1992 års Nobelpriset i kemi. Ämnet berör direkt delokaliseringsproblemet, Blochs bandmodell, den s.k. Mott-Hubbardteorin och elektronernas mobilitet i ”halvmetalliska” system. Dessa tillämpningar faller oftast mellan fysik och kemi och benämns ibland olika. T.ex kallas Mott-Hubbards U i fysiken för disproportioneringsenergi inom kemin. Dessvärre är approximationer av Hubbard-U oftast mycket grova och därför missvisande. Det är viktigt att, som i Marcusmodellen, skilja på optiska och adiabatiska U, och den senare kan naturligtvis vara negativ. Radikaler och biradikaler spelar en särskild roll i denna framställning. Solceller, både fysikens och kemins, gås igenom i sista kapitlet och jämförs med biologisk elektronöverföring.

Min förhoppning är att boken ska bli till nytta för både fysiker och kemister.

Chalmers, mars 2014,

Sven Larsson

 1. Biradikaler, magnetism, Hubbard-U
  1. Radikaler och biradikaler
  2. Magnetism och ferroelektricitet
  3. Magnetiska effekter i exciterade tillstånd
  4. Korrelation och delokalisering
 2. Metaller, halvledare, supraledare
  1. Ledare och isolatorer
  2. Blochs bandmodell
  3. Supraledare
  4. Varför bildar elektroner par?
  5. Multiradikaler och parbildning
 3. Elektrontransport i lokaliserade system
  1. Elektroners mobilitet
  2. Konduktivitet i grupp IV
  3. Ledande polymerer
  4. Konduktivitet i molekylkristaller
  5. Stackade, ledande π-system
  6. Spinntronik och molekylär elektronik
 4. Solceller och lysdioder
  1. Solen som strömkälla
  2. Kemiska voltaiska celler
  3. Torra solceller, dioder och lysdioder
  4. Artificiell fotosyntes (AFS, APS)
  5. Antenner
About the Author

Sven Larsson