Dialogen – att vilja är att kunna

Omdömen:
( 0 )
57 pages
Språk:
 sv
Hur påverkar din inre dialog din yttre kommunikation? Här är en ögonöppnare på att bli förstådd och förstå andra. Bra verktyg, nyttiga övningar och tips utvecklar din förmåga på bra kommunikation.
Det här är en Business-eBok
Business-prenumeration gratis de första 30 dagarna, sedan $5.99/månad
 
Få åtkomst till boken på vår läsplatta. Ingen reklam i boken.
Våra senaste eBöcker
Om författaren

”Tar individer från förvirring, frågetecken till klarhet, utropstecken”

Över 30 års erfarenhet av entreprenörskap, idrott och hälsa

Drivit gym, utbildat instruktörer med Susan Lanefelt

Tränat mer än 300 000 människor

SPA-resor inrikes och utrikes<

Tänk om du med en bok, övningar och viljan att bli bättre på kommunikation kunde ändra hela världen? Allt är möjligt. Vissa saker tar bara lite längre tid. Författaren tar med dig på en spännande resa om din inre dialog och yttre kommunikation.

Ditt mentala och fysiska tillstånd säger mer om dig än du tror i din kommunikation. Här får du reflektera över din ärlighet, känsla samt hur du tolkar dina egna och andras känslor när du kommunicerar. Du blir medveten om vad du signalerar utåt verbalt, kroppsligt och vilken teknik du använder. Författarens devis ”Att vilja är att kunna!” gäller även här.

 1. Inledning
 2. Målgrupp
 3. Historisk bakåtblick
  1. När blev jag intresserad av kommunikation?
  2. Hur kommunicerade människor med varandra från början?
  3. Hur har teknologin påverkat vår utveckling inom kommunikation?
 4. Om kommunikation
  1. Syfte
  2. Vad menas med kommunikation?
  3. Vad är bra kommunikation?
  4. Vad är meningen med bra kommunikation?
 5. Hur styr dialogerna våra liv?
  1. Syfte
  2. Vad menar jag med begreppet dialog?
  3. Medveten dialog
  4. Omedveten dialog
 6. Hur ser din inre och yttre dialog ut?
  1. Syfte
  2. Inre dialog
  3. Yttre dialog
  4. Övning
 7. Hur kan du bli bättre på att kommunicera?
  1. Syfte
  2. Kommunikation i olika möten
 8. Ärlig kommunikation
  1. Syfte
  2. Hur vet du när du själv och andra är ärliga i er kommunikation?
  3. Kunskapstrappan
  4. Medveten kommunikation
 9. Kommunikationsstilar
  1. Syfte
  2. Vilka kommunikationsstilar finns det?
  3. Dina egna och andras värderingar om dig
  4. Extended DISC
 10. Fördelar och nackdelar med kommunikation
  1. Syfte
  2. Övning
  3. Vad kan uppmärksammas genom god kommunikation?
  4. Vad kan förbises genom mindre bra kommunikation?