Categories Pricing Corporate
Professional eBook

Assertion – rak kommunikation med respekt

Anne Stewart
0 Recensioner
41
Language:  Swedish
Assertion är en modell för att rakt kommunicera sina åsikter, behov och känslor med såväl självrespekt som respekt för motparten. Helt enkelt: att stå upp för sig själv utan att trampa på andra.
Professional Plus subscription free for the first 30 days, then $8.99/mo
Få åtkomst till boken på vår läsplatta. Ingen reklam i boken.
Description
Preface
Content

I vårt arbetsliv och privatliv ställs vi ständigt inför situationer där vi behöver uttrycka våra egna åsikter, behov och känslor. Utmaningen är ofta att kommunicera dessa på ett tydligt sätt med bibehållen respekt för både motparten och för sig själv. En del människor har en tendens att bete sig undfallande i sådana lägen och förringar då sin egen betydelse. Andra tenderar att inta ett mer aggressivt beteende för att hävda sig själv med risk att förlora relationen.

Finns det då ett alternativt beteende? Ja, det finns det, nämligen assertion – det assertiva sättet att kommunicera. Ett assertivt beteende innebär att man bejakar sig själv utan att trampa på andra. Man lyssnar inåt men också på motpartens ståndpunkt och behov. Man hävdar sig utan att förminska andra. En assertiv person försöker finna kompromisser och gå andra till mötes men inte till priset av att förneka sig själv. Med andra ord: ett emotionellt intelligent sätt att bete sig. Denna bok lär dig de assertiva färdigheterna.

Om författaren

Anne Stewart har arbetat med utvecklings- och förändringsprocesser i många år. Sedan 2001 driver Anne eget företag, Communicativa AB, med insatser inom kommunikation, ledarskap och karriärförändringar.

Anne har mångårig erfarenhet av:

 • individuell coaching av chefer och medarbetare
 • ledarskapsutveckling
 • assertionsträning
 • teamutveckling
 • omställningsprocesser

I mitt arbete och privatliv fascineras jag ständigt över hur viktig kommunikationen är för relationer, prestationer och organisationer. Kommunikation är ju det vi människor i princip sysslar med hela tiden utom när vi sover. Det går knappast att inte kommunicera! Jag har konstaterat att många problem och konflikter har sitt ursprung i otydlig kommunikation och i det faktum att vi ignorerar antingen våra egna eller andras behov.

Vi sänder hela tiden ut budskap, verbalt och icke-verbalt, som säger något om oss själva och om andra. Vi är växelvis både sändare och mottagare av dessa budskap. Det pågår konstant en process av kodning och tolkning av meddelandena, ofta snabbt och inte alltid på ett medvetet plan. Våra kodningar och tolkningar baseras på en mängd faktorer såsom ordval, kroppsspråk, känslotillstånd, relation, värderingar, självbild, status, kön, ålder, etnicitet med mera. Sändaren ger uttryck för något och mottagaren får ett intryck och sänder tillbaka sin respons. För att en riktigt lyckad kommunikation ska äga rum bör det intryck som mottagaren får stämma överens med det uttryck som sändaren avser. Och det är inte alltid fallet… Vi är helt enkelt ofta otydliga i vår kommunikation och omedvetna om hur andra uppfattar oss.

Ännu knepigare blir det när starka känslor är involverade i samtalet. Den grekiska filosofen Aristoteles lär ha sagt:

”Allt kan bli till vrede, det är lätt, men att bli vred på rätt person i rätt grad och vid rätt tidpunkt, med den rätta avsikten och på det rätta sättet, det är inte lätt.”

De flesta av oss skulle vinna på att bli tydligare och rakare i vår kommunikation, inte minst när vi uttrycker känslor och behov, samtidigt som vi behöver balansera detta med ett respektfullt bemötande. Inte lätt och inget vi tränats i. Det är detta som denna bok vill bidra till att råda bot på.

Malmö i februari 2015

Anne Stewart

 1. Känner du igen dig?
  1. Utmanande situationer
  2. Ett assertivt beteende – den gyllene medelvägen
  3. Ett test…
  4. Vad assertion är – och inte är
 2. Våra personliga rättigheter – och skyldigheter
  1. Ansvar följer med rättigheterna
  2. Om rättigheterna krockar
 3. Din självbild och dina grundvärderingar
  1. Din självbild speglas i allt du gör
  2. Dina grundvärderingar
  3. Din inre monolog
 4. Fyra olika beteenden
  1. Aggressivt beteende
  2. Indirekt aggressivt beteende
  3. Undfallande beteende
  4. Assertivt beteende
 5. Assertiva färdigheter
  1. Jag-budskap
  2. Tydlig och direkt
  3. Lyssna aktivt
  4. ”Hack-i-skivan”
  5. Självavslöjande
  6. Be om det du vill ha
  7. Negativ säkerhet
  8. Proaktiv i stället för reaktiv
  9. Framför dina åsikter
  10. Säg NEJ och stoppa stressen
  11. Assertiv förhandling
  12. Finn kompromissen
 6. Konsten att ge och ta emot feedback
  1. Riktlinjer för att ge feedback
  2. Riktlinjer för att ta emot feedback
 7. Det här med känslor
  1. Vi kan aldrig ”göra känslor” i andra
  2. Aggressiva påhopp
 8. Assertiva svar
 9. Kroppsspråket
  1. Äg ditt budskap
  2. Tio tips för ett assertivt kroppsspråk
 10. Summering – strategier för assertion