Categories Pricing Corporate
Audio Learning

Är det tid eller plats som avgör när du jobbar?

32m 55s
Language:  Swedish
Är du en tidsseparerare eller en platsseparerare? Eller hur drar du gränsen mellan jobb och privatliv i det digitala livet?
Professional Plus subscription free for the first 30 days, then $8.99/mo
Description

Gränsen mellan jobb och privatliv luckras upp allt mer. Digitala verktyg gör att vi kan jobba nästan jämt och nästan var som helst.

Kristina Palm är forskare och har studerat hur vi hanterar det här. I vår tid har engagemang blivit något efterfrågat men risken är att människor stressas sönder. Numera delar Kristina sin tid mellan KTH och Karolinska Institutet och projektleder en forskningsstudie med namnet “Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv”.

About the Author

Health for Wealth