Ledere som coacher

Рейтинг:
( 0 )
60 pages
Язык:
 Norwegian
Denne boken er skrevet med en visjon om at ledere på alle nivåer trenger å lære å bli mer effektive coacher.
Эта электронная книга доступна по платной подписке
Стоимость подписки: бесплатно первые 30 дней, далее — $3.99/месяц
 
Эту книгу можно прочесть на нашей онлайн-платформе. Без рекламы.
Новинки
Об авторе

Per-Egill Frostmann har over 30 års erfaring som seniorrådgiver og executive coach. Han leverer ledelsesrådgivning ihht European Standard EN 16114. Han er spesielt opptatt av personlig endring og fagområdet endringsledelse. Dybdekompetanse innen coaching av toppledere, ledergruppeutvikling, endringsle...

Описание
Содержание

Hvorfor coaching? Hvilken avkastning får du ved å investere verdifull tid og andre ressurser i coaching? Denne boken er skrevet med en visjon om at ledere på alle nivåer trenger å lære å bli mer effektive coacher. Dette er helt nødvendig for å bygge organisasjoner i en utålmodig og prestasjonsorientert verden skapt av usammenhengende endringer, kompleksitet og global konkurranse. Coaching er viktig for å vinne ”krigen om talentene” og for å utvikle våre medarbeidere til å bli de beste de kan bli.

 1. Innledning
  1. Team. Lag. Vinnerkultur. Coaching
  2. Kamp om de beste talentene
  3. Hyperkonkurranse
  4. Aksellererende forandringer – kortere lærekurver
  5. Emosjonelle ferdigheter
 2. Noen prinsipper
 3. Coachens rolle
  1. Mennesker som har betydd mye for meg
  2. Coaching definert og beskrevet
  3. Lederen som coach
  4. Den coachende lederen har fokus på prestasjoner og utvikling
  5. Den coachende lederen tenker på helheten
  6. Sjef eller coach?
  7. Konfidensialitet
  8. Motstand
  9. Makt og autoritet
  10. Rollekonflikt
  11. Organisatorisk ansvar
  12. Holdninger til coachens virksomhet
  13. (Po – I = Pe) og positivt selvsnakk
  14. Mine læringspunkter
 4. Coachingprosessen
  1. Det er fire faser i et coachingoppdrag
  2. Fase 1 Klargjøre prosessen
  3. Fase 2 Skape forståelse og retning
  4. Fase 3 Gjennomgå og bekrefte læring
  5. Fase 4 Avslutte
  6. Mine læringspunkter
 5. Samtalen
  1. Samtalen som verktøy – eller den instrumentelle samtalen
 6. Kommunikasjon
  1. De grunnleggende kommunikasjonskompetansene
  2. Spørsmål
  3. Systematisk påvirkning
  4. Spørsmål i en gjennomtenkt rekkefølge
  5. Aktiv lytting
  6. Mine læringspunkter
 7. Forandringer
 8. Verktøy
  1. Hvordan virker formatet?
  2. Forslag til spørsmål i en coachingsamtale basert på GROW-formatet
 9. Din handlingsplan
  1. Motivasjon
  2. Effektivitet
  3. Dine sterke sider som coachende leder
  4. Litteratur og referanser
 10. Sluttnoter