Categories Pricing Corporate
Free Textbook

En innføring i tingenes internett

0 Отзывы
152
Language:  Norwegian
Tingenes internett (IoT) er en digital revolusjon som i tiden som kommer vil få stor innvirkning på våre liv. Denne boka gir en omfattende introduksjon til tingenes internett.
Стоимость подписки: бесплатно первые 30 дней, далее — $5.99/месяц
Описание
Содержание

I tiden som kommer vil tingenes internett (IoT) få en økende innvirkning på våre liv. IoT brukes i smarte hjem, smarte byer, industri, bedrifter og berører alle bransjer. Mange har spådd at IoT vil bli den neste store digitale revolusjonen.
Denne boka gir en omfattende introduksjon til tingenes internett.
Første del av boka introduserer innebygde systemer. Sentrale emner er sensorer, aktuatorer og arkitekturen til innebygde systemer.
Andre del av boka introduserer tingenes internett (IoT), arkitekturen til IoT, IoT-kommunikasjon og viktige IoT-teknologier. Andre temaer blir også diskutert som nettskyen og Big Data i forbindelse med IoT.

Om forfatteren

Einar Krogh er høgskolelektor ved Avdeling for informasjonsteknologi ved Høgskolen i Østfold.
Bakgrunn: Cand. Scient. i informatikk ved Universitetet i Oslo
Faglige interesser: Operativsystemer, innebygde systemer, tingenes internett, Raspberry Pi, programmering, matematikk.

 • Introduksjon
 • Del 1 Innebygde systemer
 1. Innledning til innebygde systemer
  1. Hva er et innbygget system?
  2. Sanntidssystemer
  3. Innbyggede systemer sammenlignet med datamaskiner
  4. Egenskaper ved innebygde systemer
  5. Roboter og innebygde systemer
 2. Bruk av innebygde systemer
  1. Innbyggede systemer i kjøretøyer
  2. Noen eksempler på innebygde systemer
 3. Sensorer og aktuatorer
  1. Transdusere
  2. Sensorer
  3. Noen sensorer
  4. Sensorfusjon
  5. Aktuatorer
  6. Bruk av aktuatorer
 4. Arkitekturen til innebygde systemer
  1. Maskinvarearkitektur
  2. Programvarearkitektur
  3. Operativsystemarkitektur
  4. Mellomvare
  5. Noen operativsystemer for innebygde systemer
 5. Programmering av innebygde systemer
 6. Design av innebygde systemer
  1. En modell for innebygde systemer
  2. Standarder for innebygde systemer
 • Del 2 Tingenes internett
 1. Hva er tingenes internett?
 2. Eksempler på bruk av tingenes internett
 3. Fordeler og ulemper med tingenes internett
 4. Hvordan nettskyen fungerer
  1. Hva er nettskyen?
  2. Nettsky arkitekturen
 5. Hvordan tingenes internett fungerer
  1. Hovedkomponentene i tingenes internett
  2. En modell for tingenes internett
 6. Big Data og tingenes internett
  1. Big Data
  2. Datainnsamling
  3. Dataaggregering
  4. Maskinlæring i tingenes internett
  5. Dataanalysens rolle i tingens internett
 7. Noen grunnleggende teknologier i tingenes internett
 8. Arkitekturen til tingenes internett
  1. En oversikt over arkitekturen til tingenes internett
  2. Noen krav til en IoT arkitektur
  3. IoT plattformer
  4. En fire trinns arkitektur for et IoT-system
  5. IoT-Gateways
  6. Edge Computing
  7. IoT maskenettverk
 9. IoT kommunikasjon
  1. Noen sentrale protokoller i IoT
  2. Noen trådløse forbindelsesteknologier
  3. Typer IoT kommunikasjon
  4. Noen kommunikasjonsprotokoller som brukes i IoT
 10. Plattformer for tingenes internett
  1. Noen IoT plattformer
 11. Sammenkobling av tingenes internett
 12. Sikkerhet i tingenes internett
  1. Noen trusler mot IoT-sikkerhet
  2. Sikkerhetsutfordringer
  3. Det er behov for flere lag av IoT-sikkerhet
  4. Hvordan sikre tingenes internett?
 13. Design for tingenes internett
  1. Å forstå applikasjonen
 14. Statistikk om tingenes internett
  1. Størrelsen til IoT
  2. Hvor mye penger er involvert i IoT?
  3. Hva er fremtiden til IoT?
 • References

home.book.about_author

Einar Krogh

Einar Krogh is teaching Informatics/Mathematics with The Faculty of Computer Science, at Ostfold University College in Norway.