Categories Pricing Corporate
Free Textbook

Analytiske funktioner

Kompleks Funktionsteori Eksempler c-2

123
Language:  Danish
Analytiske funktioner is one of the great free eBooks available to download from our website.
Стоимость подписки: бесплатно первые 30 дней, далее — $5.99/месяц
Описание
Предисловие
Содержание

Analytiske funktioner is one of the great free eBooks available to download from our website.

There are more than 500 Free Textbooks, Business Books & Travel Guides in our free book collection.

Why pay for books when you can download for free?

Dette er den anden bog med eksempler fra Kompleks Funktionsteori. Først gennemgås ved eksempler helt generelle nødvendige topolotiske begreber. Dernæst følger eksempler på begreberne kompleks funktion, kompleks grænseovergang og komplekse kurveintegraler, hvorefter vi endelig når frem til generelle eksempler på det egentlige emne, nemlig analytiske funktioner. De mere specielle egenskaber ved disse vil blive gennemgået ved eksempler i de følgende bind.

Selv om jeg har bestræbt mig på at være så omhyggelig som muligt, kan fejl ikke undgås, og da slet ikke i en første udgave. Jeg håber, at læseren kan vise forståelse herfor.

Leif Mejlbro
14. marts 2008

 • Indledning
 1. Nogle teoretiske resultater
 2. Topologiske grundbegreber
 3. Kompleks funktion
 4. Grænseovergang
 5. Kurveintegraler
 6. Differentiable og analytiske funktioner; Cauchy-Riemanns ligninger
 7. Cauchy-Riemanns ligninger, polært
 8. Cauchys integralsætning
 9. Cauchys integralformel
 10. Simple anvendelser inden for hydrodynamik

home.book.about_author