categorias preço empresarial
Manual grátis

Global Analyse

Funktionalanalyse Eksempler c-1

páginaprincipal.livro.por Leif Mejlbro
86
páginaprincipal.livro.idioma:  Danish
In this book you find the basic mathematics that is needed by engineers and university students .
Faz download de manuais em PDF grátis ou lê online. Com menos 15 % de anúncios
Subscrição para empresas grátis nos primeiros 30 dias, após o período $5.99/mês
Descrição
Conteúdos

In this book you find the basic mathematics that is needed by engineers and university students . The author will help you to understand the meaning and function of mathematical concepts. The best way to learn it, is by doing it, the exercises in this book will help you do just that.

Topics as Topological, metric, Hilbert and Banach spaces and Spectral Theory are illustrated.

 • Indledning
 1. Metriske rum
 2. Topologier 1
 3. Kontinuerte afbildninger
 4. Topologier 2
 5. Følger m.m.
 6. Halvkontinuitet m.m.
 7. Sammenhæng, differentiation m.m.
 8. Addition og multiplikation med skalarer i normerede vektorrum
 9. Normerede vektorrum og integraloperatorer
 10. Differentiable afbildninger
 11. Fuldstændige metriske rum m.m.
 12. Lokal eksistens- og entydighedssætning for autonome sædvanlige differentialligninger
 13. Euler-Lagranges ligninger
 • Indeks

páginaprincipal.livro.sobre_autor