Erhvervsøkonomi - Opgavebog

Avaliações:
( 11 )
56 pages
Idioma:
 Danish
Denne bog er en opgavebog rettet imod lærebogen Erhvervsøkonomi - Kompendium.
Este é um e-book grátis para estudantes
Todos os livros de estudantes são grátis para sempre. Menos de 15% de anúncios
 
Subscrição para empresas grátis nos primeiros 30 dias, após o período $5.99/mês
Última adição
Sobre o autor

Principal achievements

Given the global importance of creating innovative business models that create and capture value for broad stakeholder groups in society, and the evident lack of research in this area, Christian Nielsen’s clear vision led to the establishment of the Business...

Descrição
Conteúdos

Denne bog er en opgavebog rettet imod lærebogen Erhvervsøkonomi - Kompendium. Opgaverne er konstruerede således, at de er dækkende for det pensum som gennemgås i denne lærebog.

Bogen er opdelt således at opgaverne retter sig imod de respektive kapitler i lærebogen ”Erhvervsøkonomi– Lær Nemt”. Opgaverne er konstruerede således, at de er dækkende for det pensum som gennemgås i denne lærebog.

Enkelte af opgaverne vil naturligvis relatere sig til flere forskellige emner på samme tid, og her er det tilstræbt at placere opgaven i forhold til det emne der er mest central.

Introduktion til opgavebogen

Opgaver
1. Driftsøkonomi generelt
2. Markedet og afsætning
3. Produktion og lagerteori
4. Virksomhedens finansielle position

Vejledende besvarelser
1. Driftsøkonomi generelt
2. Markedet og afsætning
3. Produktion og lagerteori
4. Virksomhedens finansielle position