Din GPS för din personliga utveckling

Avaliações:
( 0 )
54 pages
Idioma:
 sv
Din GPS för din personliga utveckling tar upp hur du tar dig från ditt nuläge till ditt nya mål. Du får ett antal verktyg som gör att din personliga GPS att kommer att trimmas så att du når dina mål!
Este é um e-book de negócios
Subscrição para empresas grátis nos primeiros 30 dias, após o período $5.99/mês
 
Sem anúncios dentro do livro
Última adição
Sobre o autor

Mikael Laweby arbetar som professionell coach. Han är certifierad enlig ICF – Internationell Coach Federation och följer ICF’s etiska riktlinjer. Mikael har stor erfarenhet att coacha personer som står inför ett karriärbyte eller har tankar på att starta egen verksamhet. Dessutom föreläser

Descrição
Conteúdos

Din GPS för din personliga utveckling tar upp hur du tar dig från ditt nuläge ett mål som du själv sätter upp. Till din hjälp får du ett antal verktyg som du själv med enkelhet kan använda dig av i din personliga utveckling. Använder du dig av dessa verktyg kommer din personliga GPS att trimmas så att du når dina mål!

Du kommer få tips om hur du kan coacha dig själv minst två gånger om dagen.

Boken tar upp hur du ställer öppna frågor till dig själva, att sätta upp SMART-mål, hantering av med och motgångar, Goalmapping m.m.

Du kommer att få flera verktyg så att du når dina mål och med det får framgångar.


 1. Din GPS för personlig utveckling 
  1. Coachingens bakgrund 
  2. Hur coachingen har växt fram 
 2. Metaforer och frågeställningar 
  1. Öppna frågor 
  2. Öva på att ställa öppna frågor 
  3. Vad är en metafor? 
  4. Öva på metaforer 
 3. SMART-mål 
  1. Så sätter du mål 
  2. Vad är SMART-modellen? 
  3. Övning SMART-mål 
  4. Hur mäter du mål? 
  5. Uppföljning av aktiviteter 
  6. Fira dina mål 
 4. Coachingsamtalet och dess struktur 
  1. Hur samtalar jag med mig själv? 
  2. Strukturen på samtalet 
  3. Hur fokuserar jag i samtalen med mig själv? 
 5. Nya perspektiv 
  1. Lateralt tänkande 
  2. Hur kan jag se på mitt dilemma ur ett annat perspektiv? 
 6. Energier 
  1. Vad tar energi? 
  2. Vad ger energi? 
  3. Energideklaration 
  4. Energiövning 
 7. Hantering av med- och motgångar 
  1. Motgångar 
  2. Medgång eller framgång 
  3. Framgångsövning 
 8. Goalmapping 
  1. Så här gör du en goalmap 
 9. Går det att navigera med sin personliga GPS?