Categorieën Prijsstelling Zakelijk
Professionele eBook

Van conflictaversie naar moedige gesprekken voeren

Conflicthantering als pad naar een open organisatiecultuur

46
Taal:  Dutch
Conflicten bespreekbaar maken is een belangrijke vaardigheid in constructieve samenwerking en in het bouwen aan een open klimaat. Ontdek het potentieel van constructieve conflicthantering in dit boek.
Professioneel Plus abonnement gratis voor 30 dagen, daarna $8.99 per maand
Lees dit boek via onze eReader, geen advertenties in het boek
Beschrijving
Inhoud

Dit boek wil leidinggevenden, maar ook ieder die in een organisatie werkt, versterken in zijn of haar conflictvaardigheid. Eerst onderzoeken we de obstakels in het omgaan met conflictsituaties op de werkvloer. We focussen hierbij op ondersteunende inzichten in conflict en de relationele vaardigheden. De voorbeelden 'normaliseren' die onmacht die mensen bij conflict op de werkvloer ervaren. De lezer krijgt reflectievragen mee om de persoonlijke uitdagingen in kaart te brengen. Concrete tips en handvatten bieden ondersteuning om stap voor stap anders met conflicten om te gaan.

Over de auteur

Silvia Prins werkt al ruim dertig jaar in organisaties als trainer, groepsmediator en teamcoach (Bureau Circles for Connection). Ze is docent bemiddeling en heeft een praktijk voor conflict coaching. Ze ondersteunt leidinggevenden en professionals om samenwerkingsconflicten bespreekbaar te maken en moedige gesprekken te voeren. Silvia is doctor in de organisatiepsychologie, klinisch psycholoog en opgeleid als consultant, bemiddelaar in arbeidsrelaties, coach en Gestalttherapeut. Ze publiceerde drie boeken over teamleiderschap, bemiddeling en de dynamieken van conflict in organisaties.

 • Over de auteur
 • Inleiding: de relevantie van conflictvaardigheid in organisaties vandaag
 1. Persoonlijke strategieën in conflictsituaties
  1. De eerste leerschool: ons gezin van oorsprong
  2. Gewoontes en persoonlijke strategieën in het omgaan met spanning
  3. Mijn persoonlijke strategieën: reflectie
 2. Stress op de werkvloer en onze automatische piloot
  1. De organisatie als bron van stress en onveiligheid
  2. Triggers en reactiviteit: defensief gedrag op de werkvloer
  3. Mijn automatische piloot in spannende situaties: reflectie
 3. Conflictaversie en de consequenties
  1. Conflictaversie in organisaties: mythes en misverstanden
  2. De persoonlijke consequenties van conflict-aversie
  3. Conflictaversie en hoe conflicten escaleren
  4. Persoonlijke reflectie
 4. De kracht van moedige gesprekken
  1. Een moedig gesprek voorbereiden
  2. Moedige gesprekken voeren: ankerpunten en tips
  3. Reflecties na het voeren van een moedig gesprek
 • Referenties
 • Referenties
Over de auteur

Silvia Prins